Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh v Velenju na prvem hekatonu slovenskih varstveno delovnih centrov

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil prvega hekatona slovenskih varstveno delovnih centrov v VDC Saša v Velenju, ki želijo skupaj inovirati prihodnost področja, prispevati svoje ideje in jih zanimajo novi načini poteka življenja in dela v varstveno delovnih centrih. Izrazil je zadovoljstvo nad tem, da se želijo odpirati v okolje: “Ne zapirati in zaklepati, odpirati se moramo v svet in si na vse načine prizadevati, da bodo ljudje, ki so nam zaupani, lahko živeli polnopravno življenje,” poudarja varuh, ki je obiskal tudi Mestno občino Velenje ter se srečal z županom Bojanom Kontičem in njegovimi sodelavci.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je varuhu predstavil nekatere uspešne projekte iz nabora t. i. socialne košarice. V njenem okviru zagotavljajo občankam in občanom brezplačen mestni potniški promet, brezplačno izposojo koles, brezplačno pravno svetovanje, javno kuhinjo, pa tudi dom za brezdomce. Varuhu pa so predstavili tudi Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje in še nekatere druge projekte, s pomočjo katerih skuša občina reševati stiske socialno ogroženih posameznic in posameznikov. Tudi številni nazivi, ki so jih prejeli (Otroku prijazno Unicefovo mesto, Občina po meri invalidov, Starosti prijazno mesto, Srcu prijazna občina – iHELP, Mladim prijazna občina, Prostovoljstvu prijazna občina …), kažejo na prizadevnost na tem področju, kar varuha Svetino izjemno veseli.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je zahvalil za pomoč, ki jo občina namenja ranljivim in ogroženim skupinam. Prepričan je, da prav zaradi brezplačnega pravnega svetovanja, ki ga v Mestni občini Velenje izvajajo že deset let, Varuh ne prejema toliko pritožb iz Velenja.

Natisni: