Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina za namestnico varuha predlaga Dijano Možina Zupanc

Varuh v državnem zboru argumentira svoj izbor za namestnico

Na podlagi prejetih vlog na Vabilo za zbiranje predlogov za možne kandidate za namestnika oziroma namestnico varuha, ki je bil objavljen, 18. novembra 2022, in na katerega so se odzvale tri kandidatke in en kandidat, varuh človekovih pravic Peter Svetina za svojo namestnico predlaga dr. Dijano Možina Zupanc. 12. decembra 2022 je v Državni zbor Republike Slovenije poslal predlog za njeno imenovanje, v katerem je zapisal, da kandidatko odlikuje bogato strokovno znane, kredibilnost in izkušnje tako v Sloveniji kot na mednarodnem področju, zato verjame, da mu bo v veliko pomoč.

"Menim, da je predlagana kandidatka z njenim dosedanjim delom, strokovnim znanjem in izkušnjami oziroma udejstvovanjem primerna za opravljanje funkcije namestnice varuha človekovih pravic," je varuh Svetina zapisal v predlogu, ki ga je posredoval državnemu zboru.

Zakon o varuhu človekovih pravic določa, da ima varuh najmanj dva in največ štiri namestnike. Na njegov predlog jih imenuje Državni zbor Republike Slovenije, ki o predlogu varuha za imenovanje namestnika odloči v 45 dneh od predložitve predloga. Mandat namestnikov traja šest let, po preteku pa so lahko ponovno imenovani.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je sicer vabilo za zbiranje predlogov za četrtega namestnika objavil že decembra 2021, saj se je namestnica Marjeta Cotman upokojila, a se takrat ni odločil za nobenega izmed kandidatov. 18. novembra 2022 je Vabilo za zbiranje predlogov za možne kandidate za namestnika oziroma namestnico varuha, ki je bil objavljen, 18. novembra 2022, zaradi obsežnosti področij dela ponovil.

Natisni: