Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Vsakršna oblika zlorabe otrok je nesprejemljiva!«

Ob mednarodnem dnevu otrok - žrtev nasilja, ki ga obeležujemo 4. junija, varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja, da vloge pri preprečevanju nasilja ali odpravljanju njegovih posledic nimajo le strokovnjaki pri različnih organih pomoči in pregona, v šolah, vrtcih in zdravstvenih ustanovah, ampak ima pomembno vlogo pri zaščiti otrok vsak izmed nas. »Naša dolžnost je, da nasilje, če ga zaznamo ali zanj izvemo, prijavimo in o njem ne molčimo. Pomembno je, da žrtvam nasilja pokažemo, da niso same v svojem trpljenju in da bodo deležne pomoči, da se prepreči nadaljnje nasilje. To morajo pri svojem delu upoštevati vse institucije in posamezniki, ki se ukvarjajo z žrtvami,« izpostavlja Svetina.

Nasilje nad otroki se dogaja vsak dan, pri tem gre lahko za psihično, fizično, spolno ali ekonomsko nasilje. Zaskrbljujoči pa so rezultati različnih raziskav nasilja nad otroki, ki kažejo, da obstaja velika verjetnost, da bo otrok pred svojo polnoletnostjo izpostavljen najmanj eni obliki nasilja. Raziskave tudi kažejo, da se je v času epidemije povečalo družinsko nasilje, tudi nad otroki, kar ugotavlja tudi institucija Varuha človekovih pravic. »Preveč otrok je med nami, ki jim je z nasiljem odvzeto brezskrbno otroštvo in živijo v nenehnem strahu. Kot družba moramo imeti ničelno toleranco do nasilja in zavedati se moramo, da je vsakršna oblika zlorabe otrok nesprejemljiva,« poudarja Svetina.

Odpravljanje posledic nasilja je sicer zgolj zadnji korak, ko odpovemo pri njenem preprečevanju ali prepoznavi znakov, ki kažejo na to da se v določenem okolju izvaja nasilje. »Pomembno je, da ga prepoznamo in smo pri odzivanju strokovni in odločni. Kljub temu, da ne smemo biti zadovoljni, pa se položaj glede obravnave nasilja izboljšuje. Tako imamo žrtvam bolj prijazno in prilagojeno zakonodajo, povečuje pa se tudi občutljivost in ozaveščenost ljudi. Več pozornosti pa bi morale pristojne institucije nameniti preventivnim programom za preprečevanja nasilja v družini, kot so na primer programi nenasilne komunikacije. Ti bi morali biti široko dostopni in brezplačni,« meni Svetina.

Eden od pomembnih korakov je zagotovo tudi, da je bil letos pomladi končno sprejet zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke. »Apeliram na odgovorne, da čim prej izpeljejo postopke za začetek delovanja te hiše za otroke, ki so žrtve ali priče kaznivih dejanj. Ključni cilj je preprečiti njihovo vnovično travmatizacijo in pridobiti izjave žrtev, ki jih je mogoče uporabiti v postopkih pred sodišči, ne da bi bili pri tem kršeni otrokova pravica do zaščite in pomoči ter pravica do otrokom prijaznega pravosodja,« še poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: