Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Vsakemu med nami moramo zagotoviti enake pogoje za uresničevanje svojih življenjskih potreb.«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v soboto, 20. novembra, nagovoril udeležence spletne konference v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, z naslovom Večja mobilnost in dostopnost sta pot k večji udeležbi in opolnomočenju invalidov v družbi, ki jo je organiziralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s partnerji.

V uvodnem nagovoru je poudaril, da je enakopravno vključevanje invalidov in ustvarjanje vključujočega življenjskega okolja zanje v Sloveniji prepočasno. »Zagotavljanje enakih možnosti, enake obravnave in posledično preprečevanje diskriminacije, ki jo invalidi v  mnogih pogledih na področju dostopnosti v vsakdanjem življenju še vedno pogosto doživljajo, mora biti naš cilj ne le v teoriji, pač pa tudi v praksi. Nujno je prilagajanje dostopnosti okolja in storitev na način, da bi lahko vsi ljudje pod enakimi pogoji uresničevali svoje življenjske potrebe,« je dejal v video nagovoru.

Ob tem je izpostavil nekatere družbeno odgovorne projekte za pomoč invalidom, kot sta na primer Pilotni projekt samodejnega podnaslavljanja programov na nacionalni televiziji ali pa projekt Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi v okviru katerega se ranljivim skupinam v prometu - invalidom, slepim in slabovidnim, gibalno oz. senzorno oviranim, pa tudi otrokom in starejšim – zagotavlja kakovostno in varno mobilnost. »Pomembne premike zagotovo delamo tudi na področju dostopnosti železniškega prometa. Tu moram pohvaliti prizadevanja države in Slovenskih železnic, saj se na tem področju odvija nagel napredek. Zadovoljen sem, da se je na področju mobilnosti zgodil še en pozitiven premik. Pri Varuhu smo namreč leta opozarjali na diskriminacijo študentov invalidov, ki so po naših intervencijah sedaj vendarle upravičeni do brezplačnega medkrajevnega potniškega prevoza,« še dodaja Svetina.

Kot je dejal, pa na tem področju institucija Varuha človekovih pravic pri svojem delu ugotavlja tudi številne kršitve oz. pomanjkljivosti. »Z dostopnostjo sodišč, šol, občin, upravnih enot in drugih objektov v javni rabi ne moremo biti zadovoljni. Kritično je tudi stanje na področju stanovanjske oskrbe, kjer primanjkuje ustreznih stanovanj za tetraplegike in paraplegike. Pristojnim predlagamo tudi sprejem takšne ureditve, da bo zagotovitev ustrezno prilagojenih avtobusov v potniškem prometu eden izmed kriterijev za pridobitev koncesije za izvajanje javnih avtobusnih prevozov,« je povedal varuh Svetina.

Ob tem je dodal, da je v Sloveniji veliko nerešenih izzivov tudi na področju zaposlovanja invalidov. Kljub nekaterim dobrim praksam družbeno odgovornih podjetij, kot so invalidska in socialna, ter zaposlitvenih centrov, namreč številni invalidi še vedno težko najdejo zaposlitev. Kot je dejal, se poleg tega invalidi srečujejo tudi s težavami pri zdravstveni oziroma rehabilitacijski obravnavi, itd. »Problematične so tudi dolge čakalne vrste za sprejem v institucionalno varstvo in hkrati prezgodnja institucionalizacija. Že vrsto let opozarjamo, da primanjkuje ustreznih služb, ki bi nudile podporo ljudem, ki želijo prebivati v domačem okolju, pa brez dodatne oskrbe in pomoči ne zmorejo več živeti sami. Prepričan sem, da lahko premike na bolje naredimo le tako, da vsa naša prizadevanja usmerimo v uporabnika in njegove potrebe. Le tako bomo lahko dali nedvoumno sporočilo o vrednosti življenja v vseh življenjskih obdobjih ne glede na različne okoliščine,« je ob zaključku video nagovora še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

 

 

Natisni: