Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: "Skrb za starejše je skrb za prihodnost nas vseh!"

Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob svetovnem dnevu starejših, ki ga obeležujemo 1. oktobra, znova poudarja, da morajo različni organi in institucije, ki stopajo v odnos s starejšimi, vedno imeti pred očmi načelo Nič brez nas o nas. »Starejše je treba vključevati v odločanje o njihovih pravicah in načinu življenja in jih ne pokroviteljsko odrivati pod krinko zmanjšanih psihofizičnih sposobnosti ali drugih oviranosti. S pokroviteljskim odnosom in nespoštovanjem zmanjšujemo njihovo družbeno moč, jim odrekamo veljavo in pravice ter posegamo v njihovo dostojanstvo,« poudarja varuh.

Pomembno je oblikovati strukturne ukrepe, ki zmanjšujejo neenak položaj starejših v družbi in jim omogočajo pravičnejšo obravnavo v primerjavi z drugimi družbenimi skupinami. »Na Zakon o dolgotrajni oskrbi smo čakali več kot dve desetletji, vendar ta še vedno v premajhni meri zagotavlja človekove pravice starejših in invalidov, saj pripombe in predlogi Varuha večinoma niso bili upoštevani in sprejeti. Nujno je treba novelirati socialno zakonodajo in ne le čakati, da bo vse rešil zakon o dolgotrajni oskrbi,« poudarja varuh.

Dolgoživa družba je že vrsto let naša realnost. Odgovori nanjo so pred našimi očmi, mnogi ležijo tudi v skupnostni skrbi. Da bi ta zaživela v zadostni meri, je treba investirati v kadre, urediti normative in omogočiti starejšim, da dostojanstveno živijo v domačem okolju dokler želijo. Sami naj se odločijo, v kolikšni meri potrebujejo zaščito in skrb, da to zanje še pomeni kakovost življenja, poudarja varuh.

V razviti družbi, kot je slovenska, ne bi smeli poslušati zgodb o osamljenosti v poznih letih življenja, niti zgodb o revščini, sploh pa ne o nasilju nad starejšimi. Nihče ne želi jesen svojega življenja preživeti stran od bližnjih, brez socialne in zdravstvene podpore, sploh pa ne želi biti pokopan pod drugim imenom. Zato mora v skrb starejše vedno aktivno in odgovorno vstopati država z vsemi svojimi službami, skrb zanje pa mora biti tudi odgovornost vseh nas, ki živimo ob njih. »Skrbeti za starejše danes nenazadnje pomeni skrbeti zase jutri,« še spomni varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: