Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »S sprejemanjem drugačnosti postajamo močnejša družba.«

Generalna skupščina OZN je 21. marec razglasila za svetovni dan Downovega sindroma. Letošnji poteka pod geslom Connect oziroma Bodimo povezani.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob tem dnevu izpostavlja, kako pomembno je, da v teh izrednih časih, ko se že eno leto borimo z epidemijo koronavirusne bolezni, ostajamo povezani. »Poiskati smo morali nove in drugačne načine, da smo ostali povezani, kar je bilo za marsikoga izziv, še posebej pa so to občutili posamezniki z Downovim sindromom, saj je življenje z ovirami že v običajnih razmerah vsakodnevni izziv,« izpostavlja Svetina.

Pri Varuhu človekovih pravic poudarjamo pomen vključujoče družbe, torej družbe, ki enakovredno sprejema drugega. S tem bogatimo svoje socialno okolje, odnos do sočloveka in postajamo močnejša družba. »Vsak med nami bi moral imeti enakovredne pogoje za uresničevanje svojih življenjskih potreb in ciljev, a žal pri Varuhu ugotavljamo, da se otrokom z Downovim sindromom in njihovim družinam prepogosto kršijo pravice oziroma temeljne svoboščine. Med njimi najpogosteje pravica do optimalnega usposabljanja in izobraževanja, pravica do najvišje ravni zdravstvenih standardov in storitev ter usposabljana in zaposlovanja,« dodaja varuh.

Enakopravno vključevanje oseb z oviranostmi je eno izmed najpomembnejših demokratičnih segmentov pri vzpostavljanju demokratičnih načel, socialne integracije. Zato je še posebej pomembno, da vsakič znova opozarjamo na diskriminacijo. »Otrokom z Downovim sindromom je pogosto kršena pravica do enakega oziroma nediskriminatornega obravnavanja, saj se v nekaterih primerih veljavni predpisi razlagajo v njihovo škodo. Temelj te diskriminacije je pomanjkanje razumevanja za izzive, s katerimi se ti posamezniki srečujejo v življenju kar pa pogosto izhaja iz neznanja, negotovosti in strahu pred neznanim,« meni Svetina.

Pri Varuhu človekovih pravic poudarjamo tudi pomen deinstucionalizacije, ki je pravica vsakega invalida, saj menimo, da bi vsakomur morala biti omogočena skrb zanj v domačem okolju. »Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija sprejela že pred 12 leti, državam podpisnicam nalaga deinstitucionalizacijo, kar med drugim pomeni pravico teh ljudi do samostojnega življenja v lokalni skupnosti,« je poudarja Svetina. In dodaja, da država v vseh teh letih še vedno ni določila nadzornega telesa, ki bo izvajal naloge, povezane z izvajanjem konvencije. »Skrajni čas je, da v Sloveniji dobimo neodvisno telo za spodbujanje, varstvo in spremljanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov. Institucija Varuha človekovih pravic je kot nacionalna institucija za človekove pravice s statusom A po Pariških načelih pripravljena prevzeti to odgovornost in poslanstvo. Tako bi Varuh človekovih pravic lahko postal neodvisno nadzorno telo, ki bi neprestano in nepristransko nadziral pravice, ki izhajajo iz Konvencije o pravicah invalidov,« poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: