Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Prisotnost bližnjega ob bolnem je temelj humanosti!«

Varuh pozdravlja sprejem novele zakona, ki ureja denarno nadomestilo staršem, ki bivajo z otrokom v bolnišnici in viša starostno mejo za spremstvo otrok.

* * *

Varuh človekovih pravic Peter Svetina pozdravlja odločitev Državnega zbora, ki je soglasno sprejel novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki ureja nadomestilo staršem, bivajočim ob bolnem otroku v bolnišnici.

Varuh človekovih pravic je že v letu 2019 obravnaval problematiko pravice do nadomestila plače za nego otroka, ki je hospitaliziran in ga starš spremlja v bolnišnici. Na ministrstvo za zdravje je naslovil predlog, da se problematika nadomestila v času spremstva in sobivanja z otrokom v bolnišnici v najkrajšem možnem času uredi tako, da bodo starši katerih otroci so hospitalizirani, upravičeni do nadomestila za nego v času njihovega spremstva z otrokom v bolnišnici. Varuh je ocenil tudi, da je nujno treba zvišati tudi starostno mejo otrok, ki bodo upravičeni do sobivanja enega izmed staršev ali skrbnikov.

Omenjeno problematiko je začasno uredil PKP6 (98. člen), Varuh pa je izrazil pričakovanje, da se problematika uredi celostno v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1). Novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju je v zakonodajni postopek vložil državni svet, državni zbor pa jo je soglasno sprejel.

»Novela zakona prinaša rešitve, ki končno izražajo razumevanje položaja staršev in njihovih bolnih otrok. Ko pride bolezen, je pomembno le, da bolni čim bolj kvalitetno okreva, k čemur pa prisotnost bližnjih vsekakor prispeva. S sprejeto novelo zakona so nekatera bremena skrbnikom otrok olajšana, kar pozdravljam,« je odločitev državnega zbora pozdravil varuh Peter Svetina. 

Novela zakona uresničuje predlog Varuha in zagotavlja pravico do denarnega nadomestila za čas začasne zadržanosti od dela enemu od staršev, ki sobiva z otrokom v bolnišnici ali zdravilišču. Zvišuje tudi starostno mejo otroka, ki je upravičen do sobivanja staršev. Do sedaj so lahko v bolnišnici brezplačno bivali samo starši do šestega leta starosti otroka, odslej pa bodo lahko sobivali do vključno njegovega 14. leta starosti. V nekaterih primerih pa bodo lahko starši v bolnišnicah ali zdraviliščih tudi ob starejših bolnih otrocih. V primerih hujše okvare ali poškodbe možganov ali hrbtenjače, kronične bolezni in zdravljenja hudega zdravstvenega stanja je namreč ta meja postavljena na 18 let. Za otroke s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno nego in oskrbo, pa starostne omejitve po novem ne bo. Novela širi tudi nabor upravičencev do sobivanja z otrokom še na rejnike ter zakonce ali zunajzakonske partnerje, kadar sobivajo ob otroku svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. Denarno nadomestilo pa bo odslej mogoče uveljavljati že na podlagi potrdila bolnišnice, zato potrjevanje zdravniške komisije ne bo potrebno.

Natisni: