Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Povečanje dostopnosti storitev za ranljive skupine je družbeno odgovorno dejanje.«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes, 4. novembra 2021, v Narodni galeriji v Ljubljani udeležil dogodka, namenjenega predstavitvi projekta Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v uvodnem nagovoru poudaril, da je enakopravno vključevanje invalidov rana, ki jo celimo počasi. »Pomembno je, da vsakič znova opozarjamo na probleme negativne diskriminacije ter na nujno prilagajanje okolja in storitev na način, da bi lahko vsi ljudje pod enakimi pogoji uresničevali svoje življenjske potrebe in cilje,« je dejal Svetina.

Po mnenju varuha človekovih pravic z družbeno odgovornim in trajnostno naravnanim projektom Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi delamo pomembne korake, saj pomagamo ranljivim skupinam v prometu. »Omogočamo jim enakovredno dostopnost in varnejše gibanje v prometu, s čimer pa delamo tudi korak v smeri enakopravne obravnave invalidov in oseb s posebnimi potrebami ter pomemben korak v smeri zagotavljanja osnovnih človekovih pravic,« je še izpostavil varuh Svetina.

V nagovoru se je varuh človekovih pravic zahvalil Ministrstvu za infrastrukturo in Geodetskemu inštitutu ter ostalim, ki so sodelovali v projektu. »Vesel sem, da so rezultati že vidni, saj v projektu sodeluje že več kot 20 slovenskim občin. Želim pa si, da bi v njem sodelovale prav vse, saj sta sodelovanje in povezovanje ključa za spremembe na bolje,« je ob zaključku dejal varuh Peter Svetina.

Natisni: