Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina postal ambasador lahkega branja

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 4. aprila 2022, prejel častno priznanje in tako postal ambasador lahkega branja. V Zavodu Risa so mu podelili to priznanje, ker se varuh Svetina zavzema, da so vsem prebivalkam in prebivalcem dostopne informacije v njim razumljivi obliki. »Informacije v lahko berljivi obliki niso nadstandard, ampak človekova pravica. Konvencija o pravicah invalidovkatere država pogodbenica je tudi Slovenija, državo zavezuje k zagotavljanju informacij v oblikah, ki so dostopne in razumljive invalidom, torej tudi v obliki lahkega branja, ki je namenjena predvsem osebam s težavami v duševnem razvoju,« je na slavnostnem dogodku poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Varuh človekovih pravic (Varuh) uresničuje določbe Konvencije o pravicah invalidov, saj je nedavno priredil svoje nove predstavitvene zloženke v lahko berljivo obliko. V zloženki, ki je opremljena s slovenskim in evropskim znakom za lahko branje, je bralkam in bralcem na enostaven in jasen način predstavljeno, kdaj in kako se lahko obrnejo po pomoč na Varuha. Z orisom in ilustracijami konkretnih življenjskih situacij oz. primerov je enostavno obrazloženo, kdaj institucija Varuha lahko pomaga in kdaj razrešitev težave ni v njeni pristojnosti.

Direktorica Zavoda Risa Tatjana Knapp je na podelitvi poudarila, da je za uporabnike lahkega branja danes pomemben dan, saj so dobili novega Ambasadorja lahkega branja. Varuhu Svetini se je zahvalila, da so z Zavodom Risa lahko sodelovali pri pripravi brošure v lahkem branju, ki njihovim uporabnikom veliko pomeni, saj so v vsakdanjem življenju velikokrat diskriminirani in prikrajšani pri dostopu do informacij. »Posameznice in posamezniki, ki težje berejo oziroma težje razumejo prebrano, bodo tako lahko dostopali do informacij glede delovanja in poslanstva Varuha človekovih pravic. Želim pa si, da bi tudi druge uradne institucije v državi sledile instituciji Varuha in bi svoje informacije priredile v lahko branje. Ljudem, ki se soočajo z izzivi na področju branja in razumevanja različnih besedil bi tako omogočili, da postanejo samostojni pri pridobivanju informacij, na ta način pa bi tudi ohranili njihovo dostojanstvo,« je še povedala Tatjana Knapp.

Zloženka v lahko berljivi obliki

Natisni: