Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina ob mednarodnem dnevu: »Enake možnosti invalidov so mogoče le ob sodelovanju.«

Invalid na invalidskem vozičku

Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembru, spominja, da je december mesec praznovanj, tudi na področju človekovih pravic. »Praznujemo 75 let sprejema Splošne deklaracije človekovih pravic in 30 let od sprejema Zakona o varuhu človekovih pravic, ki je postavil temelje za delovanje institucije Varuha človekovih pravic. Praznujemo idejo univerzalnosti človekovih pravic ter rezultate prizadevanj za njihov razvoj in spoštovanje skozi desetletja,« poudarja varuh.  

Varuh je prepričan, da je prav univerzalnost človekovih pravic tista podstat, na kateri lahko oživi zaradi različnih dejavnikov včasih omrtvičena ideja solidarnosti. Univerzalnost pomeni, da imamo vsi enake pravice, zato moramo imeti tudi enake možnost jih uresničevati. Če temu ni tako, moramo poskrbeti, da tako bo, kot to določa tudi leta 2006 sprejeta in s strani Slovenije leta 2008 podpisana Konvencija o pravicah invalidov, je prepričan.

V Sloveniji je predvidoma 170.000 invalidov in oseb s telesnimi okvarami. Država si je z akcijskim načrtom do leta 2030 sicer postavila nekatere cilje, na katere jo vztrajno opozarja tudi Varuh, kot so deinstitucionalizacija, oblikovanje ukrepov za odstranjevanje ovir za polnopravno udeležbo invalidov in ukrepi proti njihovi diskriminaciji. »Ampak uresničevanje pravic invalidov je rak rana, ki jo resnično celimo prepočasi,« je prepričan.

Varuh je prepričan, da je za učinkovitejše urejanje invalidske problematike in večje vključevanje invalidov v družbo nujno okrepiti sodelovanje med posameznimi resornimi ministrstvi, vladnimi ustanovami ter invalidskimi in drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z invalidsko problematiko. »Če želimo, da se rana zaceli, je treba sodelovati, se poslušati in upoštevati različne poglede. Samo s sodelovanjem je mogoče dosegati napredek, ki temelji na načelih trajnosti in ki omogoča blagostanje prav vsem njenim članom«, je prepričan varuh.

 

 

Natisni: