Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Imamo oblike varstva starejših, ki se jih ne uporablja pogosto.«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja in ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec povabil v Vitanjsko Skomarje v občini Vitanje, kjer so se seznanili s primerom izvajanja oblike institucionalnega varstva namestitve pri drugi družini po Zakonu o socialnem varstvu.

»Namestitev starejših v drugi družini je ena od oblik varstva, s katerim je mogoče nadomestiti, dopolniti ali zagotoviti funkcijo doma ali lastne družine. Danes smo se odločili za ogled primera, ki pa se v praksi ne izvaja pogosto, pa bi se lahko,« je poudaril varuh človekovih pravic Svetina.

Namestitev v drugi družini obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo po predpisih s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Družina v Vitanjskem Skomarju je medse sprejela starejšo osebo, ki se počuti kot član družine in po svojih močeh sodeluje v družinskem življenju.

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva določa, da se institucionalno varstvo v drugi družini izvaja na podlagi pogodbe, ki jo skladno s 65. členom Zakona o socialnem varstvu skleneta center za socialno delo in (tretja) oseba. Lahko se izvaja tudi na podlagi pogodbe, ki jo skleneta izvajalec institucionalnega varstva iz javne mreže in (tretja) oseba, ki izvaja storitev. Dogovor v prvem primeru sklenejo center za socialno delo, uporabnik in izvajalec storitve institucionalnega varstva v drugi družini, v drugem primeru pa zavod, v katerem je nameščen uporabnik, uporabnik in izvajalec storitve institucionalnega varstva v drugi družini. Ko se storitev izvaja v skladu s 65. členom zakona in storitev v drugi družini (do)plačuje tudi občina, dogovor o trajanju, vrsti in načinu izvajanja storitve sklenejo občina, center za socialno delo, uporabnik in izvajalec storitve institucionalnega varstva v drugi družini.

»Ugotavljamo, da je v domovih za starejše in drugih zavodih, kjer skrbijo za ranljive skupine, nemalokrat premajhno število zaposlenih, ki so preobremenjeni in neustrezno plačani za svoje delo. Uporaba namestitve na domu bi omogočila sledenju smernicam deinstitucionalizacije, kjer je skrb za človeka v lokalnem okolju, v katerem je odraščal, živel in želi morda tudi zaključiti svojo pot. Pogostejša uporaba institucionalnega varstva namestitve pri drugi družini bi omogočila tudi določeno razbremenitev institucij ter zmanjšala tveganja za širitev različnih okužb. Ljudi je treba z različnimi oblikami skrbi zanje seznaniti in jim dati možnost izbire,« še poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: