Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh sodeloval pri pripravi poročila o vrzelih v odgovornosti za človekove pravice na evropskih mejah

Varuh človekovih pravic je s svojimi izkušnjami in ugotovitvami sodeloval pri pripravi novega poročila Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI) o vrzelih v odgovornosti za človekove pravice na evropskih mejah. Pričakuje se, da bo poročilo prispevalo k boljšemu razumevanju dejavnikov, ki stojijo za njimi.

Varuh in druge Nacionalne institucije za človekove pravice (NHRI) so v poročilu dokumentirali velike vrzeli v odgovornosti po vsej Evropi in zaključili, da je pomanjkanje delujočih sistemov odgovornosti prispevalo k razširjenosti kršitev človekovih pravic na mejah. Poročilo razkriva pomanjkljivosti na petih ključnih področjih, povezanih z odgovornostjo za človekove pravice: strukturne vrzeli, vrzeli v preiskavah, vrzeli v dostopu do pravnega varstva, vrzeli pri odpravljanju kršitev in prevenciji ter vrzeli pri spodbujanju kulture pravic.

Za zagotovitev odgovornosti na mejah bi bila potrebna politična volja nacionalnih in regionalnih organov za proaktivno odpravo številnih pomanjkljivosti v sistemu, med drugim v zvezi z zbiranjem informacij na mejah, dostopnostjo, učinkovitostjo in neodvisnostjo preiskovalnih organov, dostopom do informacij in pravne pomoči za migrante, izboljšanjem zakonodaje, politike in prakse ter ponovno vzpostavitvijo kulture pravic. Poročilo dodatno zaključuje, da bi morale institucije EU zagotoviti, da bodo bodoči zakonodajni predlogi prispevali k odgovornosti za kršitve človekovih pravic na mejah, ne pa k poglabljanju obstoječih vrzeli. Poleg tega imajo institucije EU tudi pomembno nadzorno vlogo, da države kličejo k odgovornosti, kadar odstopajo od svojih zakonskih obveznosti.

Ugotovitve poročila bodo služile kot osnova za nadaljnjo izmenjavo med NHRI in drugimi partnerji, na podlagi česar bodo pripravljena tudi priporočila za zapolnitev ugotovljenih vrzeli.

Natisni: