Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh se zavzema za večjo dostopnost sodne prakse ESČP v slovenskem jeziku

Ob obeležitvi 71. obletnice sprejema Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Konvencija) varuh človekovih pravic Peter Svetina izpostavlja pomen spoštovanja človekovih pravic iz Konvencije, ki je eden izmed najpomembnejših mednarodnih pravnih aktov za razvoj prava človekovih pravic. »Čeprav je varstvo človekovih pravic temeljna vrednota v sodobni družbi, se je v času pandemije okrepilo zavedanje, da večina človekovih pravic ni absolutnih. Pozdravljamo, da je te izzive zaznal tudi Odbor ministrov Sveta Evrope, ki bo na novo preučil vprašanje omejevanja človekovih pravic oziroma njihove začasne razveljavitve v času izrednih razmer. Konvencija, ki je temelj zaščite človekovih pravic v Evropi je živ instrument, ki se prilagaja času in razmeram, kar se odraža tudi v sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP),« meni varuh Svetina.  

Konvencija je že skoraj 30 let del slovenskega pravnega reda in zavezuje državne organe pri njihovem delu. Na kršitve oziroma spoštovanje pravic iz Konvencije pogosto opozarja tudi institucija Varuha človekovih pravic. Varuh zato posebej podpira novo priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope o objavi in razširjanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice in drugih ustreznih besedil, ki je bilo sprejeto konec septembra 2021. Priporočilo državam članicam med drugim predlaga, da države v svoj uradni jezik prevedejo za njih pomembne sodbe ESČP proti drugim državam oziroma vsaj njihove ključne dele. »Ugotavljamo, da pristojni v državi zgledno prevajajo le sodbe proti Sloveniji, pomembnih sodb proti drugim državam pa ne. Odgovorne pozivam, da pristopijo k zagotavljanju prevodov pomembnejše sodne prakse ESČP v slovenski jezik, ki bodo v pomoč tudi državnim organom pri njihovem delu. Zagotovijo pa naj še, da bodo v slovenskem jeziku dostopna tudi akcijska poročila in načrti o izvrševanju sodb s strani Slovenije, saj bodo tako lahko posamezniki seznanjeni s tem, na kakšen način so bile ugotovljene kršitve odpravljene,« izpostavlja Svetina.

Varuh človekovih pravic državnim organom redno daje priporočila za odpravo ugotovljenih kršitev. V zadnjih letih se je število obsodilnih sodb ESČP proti Sloveniji sicer zmanjšalo, kljub temu pa Varuh meni, da je na številnih področjih treba  izboljšati standard  spoštovanja človekovih pravic. »Z doslednejšim uresničevanjem naših priporočil in odločb ustavnega sodišča bi višjo raven varstva človekovih pravic v državi lahko občutil vsak posameznik ne glede na njegov družbeni oziroma socialni status,« meni varuh Svetina. Čeprav Konvencija opredeljuje večinoma le prvo generacijo človekovih pravic, torej državljanskih in političnih, pa Varuh poudarja večjo potrebo po spoštovanju tudi drugih generacij človekovih pravic. Posebej izpostavlja pomen socialnih, ekonomskih in kulturnih pravic, okoljskih pravic, pravic manjšin ter digitalnih pravic.   

Varuh človekovih pravic si sicer tudi v okviru Sveta Evrope aktivno prizadeva za čim višje standarde spoštovanja Konvencije, saj kot predstavnik Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI), sodeluje v Pripravljalni skupini za krepitev nacionalnega izvajanja sistema Evropske konvencije o varstvu človekovih pravicah (DH-SYSC-V) in v delovni skupini o pristopu EU h Konvenciji.

Natisni: