Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh se je znova seznanil s problematiko oseb z demenco

Predstavnici Zveze društev upokojencev (ZDUS) Ana Cajnko in Rožca Sonc sta v ponedeljek, 13. 7. 2015, na krajšem sestanku predstavnikoma Varuha človekovih pravic RS predstavili problematiko prostovoljstva in oseb z demenco, s katero se srečujejo pri svojem delu. V program Starejši za starejše je vključenih več kot 3600 prostovoljk in prostovoljcev iz skoraj 300 društev upokojencev, v program pa je vključenih 145.192 upokojenk in upokojencev.

S programom RESje  nudijo osebam z demenco in njihovim svojcem psihosocialno pomoč, ki je poleg medicinske in negovalne pomoči nujna za celovito obravnavo obolelih. Psihosocialno pomoč lahko nudijo prostovoljci, ki pa morajo biti usposobljeni prepoznati znake bolezni in vse njene pojavne oblike. Pri tem je pomembno tudi delo s svojci oseb z demenco, zlasti pri rušenju stereotipa o zlobnih (nasilnih) bolnikih ter pri zmanjševanju stigme, ki pogosto spremlja bolnike in njihove svojce.

Varuh človekovih pravic podpira vse programe in prizadevanja nevladnih organizacij, ki si prizadevajo izboljšati položaj oseb z demenco ter razumeti njihove potrebe. Zato bomo podprli predloge, da se delo z osebami z demenco v socialnovarstvenih institucijah ustrezno ovrednoti in standardizira ter da se določijo standardi in normativi primerne opreme institucij, kamor so osebe z demenco nameščene. Poskušali bomo tudi odpraviti ovire, ki jih nekateri socialnovarstveni zavodi vidijo v delu prostovoljcev. Varuh ocenjuje, da je delo prostovoljcev na obravnavanem področju neprecenljivo in lahko v veliki meri dopolnjuje strokovno obravnavo oseb z demenco.

Varuh bo vse prejete informacije koristno uporabil pri določitvi vsebine in okvira nadzorov, ki jih opravlja kot Državni preventivni mehanizem v zavodih, ki opravljajo institucionalno varstvo starejših.  

Natisni: