Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh se je sestal s predsednikom Zveze paraplegikov Slovenije

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je 15. 9. 2020 v prostorih institucije Varuha sestal s predsednikom Zveze paraplegikov Slovenije Daretom Kastelicem. Ta je varuhu predstavil sestavo in delovanje zveze. Govorila pa sta še o pravici do obnovitvene rehabilitacije, ki bi morala biti urejena v zakonu, in nizkih invalidskih pokojninah, ki ne zadoščajo za minimalne stroške. Dotaknila sta se tudi diskriminacija pri nadomestilu za telesno okvaro. Na področju dostopnosti javnega prevoza sta govorila o možnih rešitvah. Varuh je sogovornika seznanil s prizadevanji za ureditev prevozov študentov invalidov. Poudaril je, da je prevoz, prilagojen gibalno oviranim, nujen za njihovo nemoteno življenje.

Ugotavljala sta, da nekateri objektov v javni rabi še niso prilagojeni invalidom. Varuh Peter Svetina je ob tem predstavil dejavnosti Varuha v zvezi z dostopnostjo sodišč in šol, predsednik zveze pa rešitve iz tujine, ki bi jih bilo smiselno vpeljati v slovenski prostor.

Dotaknila sta se še problematike osebne asistence za osebe nad 65 let, kjer je varuh poudaril, da omejitev vključenih v asistenco ne bi smela temeljiti na starosti, pač pa na potrebah in sposobnostih. Na področju zaposlovanja paraplegikov ugotavljajo, da imajo njihovi člani težave pri zaposlovanju, ker delodajalci ne vedo, kakšne ugodnosti jim to lahko prinese, pa tudi zato, ker ne vedo, kaj takšni delavci zmorejo. Varuh je poudaril, da je pravne prakse na tem področju malo, razmere pa bi se lahko izboljšale tudi s pomočjo pravnih postopkov, če ozaveščanje in sprejemanje predpisov ne prinašata ustreznih rezultatov.

Natisni: