Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh priredil predstavitvene zloženke v lahko berljivo obliko

Varuh človekovih pravic (Varuh) je v sodelovanju z Zavodom Risa priredil svoje nove predstavitvene zloženke v lahko berljivo obliko. V zloženki, ki je opremljena s slovenskim in evropskim znakom za lahko branje, je bralkam in bralcem na enostaven in jasen način predstavljeno, kdaj in kako se lahko obrnejo po pomoč na Varuha. Z orisom in ilustracijami konkretnih življenjskih situacij oz. primerov je enostavno obrazloženo, kdaj institucija Varuha lahko pomaga in kdaj razrešitev težave ni v njeni pristojnosti.

Posameznice in posamezniki, ki težje berejo oziroma težje razumejo prebrano, bodo tako lahko dostopali do informacij glede delovanja in poslanstva Varuha človekovih pravic. Zloženke v tiskani obliki bodo na voljo na sedežu Varuha in tudi na drugih mestih in v institucijah, ki jih obiskuje. »Zavzemam se, da je vsem prebivalkam in prebivalcem omogočen dostop do informacij v njim razumljivi obliki. Konvencija o pravicah invalidov, katere država pogodbenica je tudi Slovenija, državo zavezuje k zagotavljanju informacij v oblikah, ki so dostopne in razumljive invalidom, torej tudi v obliki lahkega branja, ki je namenjena predvsem osebam s težavami v duševnem razvoju,« poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Zloženka v lahko berljivi obliki

Natisni: