Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh pričakuje podrobno razpravo v DZ o problematiki otroške srčne kirurgije

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je zaradi zapletov pri ustanovitvi in delovanju Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB) ugotavljal, ali je bila odločitev o ustanovitvi NISOB sprejeta ob upoštevanju načela dobrega upravljanja in pravice otrok do najvišje dosegljive ravni zdravja, ki jo zagotavlja 24. člen Konvencije o otrokovih pravicah.

Ocenili smo, da je v postopkih ustanovitve in delovanja NIOSB prišlo do vrste kršitev, ki so podrobno predstavljene v Letnem poročilu Varuha za leto 2018 (strani 223 do 225), s svojimi ugotovitvami in ocenami pa smo seznanili pristojno ministrstvo in Vlado RS.

Vlada stališčem Varuha ni pritrdila, po javno objavljenih informacijah pa se je odločila, da NIOSB likvidira.

Varuh pričakuje podrobnejšo razpravo o problematiki otroške srčne kirurgije ob obravnavi letnega poročila Varuha v Državnem zboru RS pa tudi v okviru parlamentarne preiskovalne komisije, ki smo ji poslali vse zahtevane informacije o tej problematiki.

Natisni: