Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh pozdravlja vpis znakovnega jezika v ustavo

Varuh človekovih pravic Peter Svetina, se je v petek, 28. maja 2021, udeležil slavnostne prireditve ob vpisu znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije, ki je potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Institucija Varuha človekovih pravic pozdravlja sprejem dopolnitve Ustave RS, po kateri bo pravica do rabe znakovnega jezika tudi izrecno priznana. To pomeni, da bo gluhim, ki jim je slovenski znakovni jezik materin in avtohton, dejansko omogočeno polno uveljavljanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih določa tudi Konvencija o pravicah invalidov. S tem, ko sta jezika gluhih in gluhoslepih postala ustavno varovani kategoriji, s katerimi jim bo dejansko omogočeno polno uveljavljanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je postavljen trden temelj za nadaljnje zagotavljanje pravic oseb z okvaro sluha na vseh družbenih ravneh, posebej na področjih nadaljnjega razvoja znakovnega jezika, izobraževanja in zaposlovanja. 

»Z uveljavljenem te pravice se bodo lahko uporabniki znakovnega jezika sporazumevali povsod v njihovem naravnem jeziku, kar jim bo olajšalo vsakdanje življenje. Vsi skupaj pa se moramo zavzemati, da bodo ta določila v ustavi zaživela tudi v praksi in tako gluhim in naglušnim omogočila enakopravno vključevanje v družbo. Pomembno je, da bodo uporabniki znakovnega jezika to pravico lahko tudi učinkovito uporabljali v konkretnih življenjskih situacijah, npr. v delovnem okolju, v izobraževalnem sistemu, družbenem življenju, pri dostopu do informacij,« je povedal varuh Peter Svetina.

Ustavni zakon je začel veljati v petek, 4. junija 2021, po razglasitvi v državnem zboru Republike Slovenije.

Natisni:

Sorodne novice

- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
12.11.2020

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v tem tednu srečal z generalnim direktorjem...

Več