Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh pozdravlja uvedbo redne brezplačne pravne pomoči v Slovenskih Konjicah

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je 15. 1. 2018 v medijih zasledil informacijo, da občina Slovenske Konjice zagotavlja brezplačno pravno pomoč svojim občanom.

Varuh ukrepanje župana Mirana Gorinška ocenjuje kot primer dobre prakse. Župan se je nemudoma odzval na ugotovitve varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer ob poslovanju v občini decembra 2017, kar je pohvalno. Varuhinja je župana takrat namreč opozorila, da so tudi na tokratnem poslovanju ljudje iskali nasvet, kako ukrepati pri uveljavljanju svojih pravic, katere pravne poti ubrati, na katere institucije se obrniti.

Varuhinja podoben pojav iskanja pomoči zaznava v večini krajev, v katerih enkrat na mesec s svojo ekipo posluje. Občine občanom brezplačno pravno pomoč v obliki prvega nasveta, kako se lotiti določenega pravnega vprašanja, zagotavljajo na različne načine. Varuh ugotavlja, da praksa ni enotna. Nekatere občine pravno pomoč zagotavljajo preko zaposlenih na občini s pravnim znanjem, druge se povežejo z nevladnimi organizacijami, ki nudijo pravno svetovanje, župan občine Slovenske Konjice pa se je dogovoril z upokojeno dolgoletno sodnico in tudi predsednico sodišča v Slovenskih Konjicah Lidijo Pratnemer, da bo občanom redno nudila pomoč. Ti bodo ob predhodni najavi do brezplačne pomoči lahko prišli vsak prvi četrtek v mesecu v prostorih občinske uprave.

Varuh ocenjuje, da je dostop do brezplačne pravne pomoči za ljudi nujen, saj se mnogi znajdejo prav vrati institucij in ne vedo, kako naprej. Poudarja, da takšno pomoč ne gre enačiti z brezplačno pravno pomočjo, ki jo osebe s slabšimi socialnimi pogoji lahko pridobijo v okviru sodišča, če stopijo v sodne postopke. Gre za pomoč, ki prava nevešče osebe usmeri po labirintu institucij in predpisov, jim razloži določene pravne pojme, pojasni roke za pravna sredstva in drugo.

 

Glej tudi:

Brezplačna pravna pomoč v občinah - analiza

Natisni: