Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh pozdravlja izdajo pravilnika na področju psihiatričnega zdravljenja

V Uradnem listu RS št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016 je bil objavljen Pravilnik o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti, ki ga je na podlagi 150. člena ZIKS-1 (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12 in 54/15) izdala ministrica za zdravje v soglasju z ministrom za pravosodje.

Pravilnik podrobneje določa izvrševanje varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti ter posebne strokovne in varnostne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi za njihovo izvrševanje.

Varuh je sicer v okviru svojih pristojnosti že od začetka delovanja Enote za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor ugotavljal, da je področje izvrševanja teh varnostnih ukrepov normativno podhranjeno, zato je tudi sam vlagal veliko napora za čimprejšnjo odpravo pomanjkljivosti na tem področju. Izdajo pravilnika zato izrecno pozdravljamo, čeprav je pri tem prišlo do nedopustne zamude. Izdaja pravilnika pa je pomembna tudi za delo strokovne komisije (tretji odstavek 151. člena ZIKS-1), ki bo lahko na njegovi podlagi ugotavljala izpolnjevanje pogojev zainteresiranih zdravstvenih zavodov za izvrševanje varnostnih ukrepov obveznega zdravljenja in s tem pridobitev pravice za njuno izvrševanje. Zato pričakujemo, da bo izdaja pravilnika pospešila tudi objavo seznama zdravstvenih zavodov, ki bodo imeli to pravico in da bo s tem tudi v naši državi končno sprejet celovit normativni okvir na tem področju.

Natisni: