Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh pomagal pobudnici kljub temu, da ni zaznal kršitev pravic s strani organov

Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki je imela težave s hlajenjem v svoji hiši. Zaprosila ga je, da ji pove, na koga naj se obrne, da bo problem rešen. Pobudnica, ki je starejša oseba in živi sama ter nima bližnjih sorodnikov, je menila, da morda hlajenje prihaja iz radiatorjev za centralno ogrevanje. Poklicala je serviserja za centralno ogrevanje, ki pa ji je pojasnil, da je vzrok hlajenja verjetno slaba izolacija hiše oziroma netesnost oken. Elektrikar, ki jo je prav tako obiskal na njeno prošnjo, pa ji je pojasnil, da vzrok za hlajenje ni električna napeljava.

Presodili smo, da je pobudnica v hudi osebni stiski, zato smo se po posvetu z njo obrnili na Center za socialno delo Gornja Radgona (CSD), da ji pomaga rešiti težavo.

CSD, ki je prepoznal potrebo po vključitvi, jo je obiskal in ji ponudil pomoč v okviru dejavnosti ter širše mreže socialnovarstvenih pomoči. Glede problema hlajenja v hiši pa ji je pojasnil, da je verjeten vzrok hlajenja netesnost oken, kar je pobudnica, kljub pomislekom, sprejela. Za strokovno mnenje o zadevi se je CSD še dogovoril z Občino Gornja Radgona, da pobudnico obišče tudi enegetski svetovalec, ki enkrat tedensko brezplačno in neodvisno energetsko svetuje.   

CSD je pobudnici ponudil tudi možnost domskega varstva, kar ni sprejela, ker je menila, da lahko še sama skrbi zase, kar je potrdil tudi CSD. Strinjala pa se je z vključitvijo v storitev »osebna pomoč« pri CSD predvsem z namenom spremljanja, preverjanja potrebe po pomoči ter občasnega družabništva.

Ocenjujemo, da smo z  napotitvijo na CSD pobudnici nudili ustrezno pomoč, saj bo v nadaljevanju CSD težave pobudnice spremljal in ustrezno ukrepal.  0.4 – 7/2018

Natisni: