Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh podpira projekt Korona na ulici, ki naslavlja vprašanje brezdomstva

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes, 13. julija 2020, srečal z Rebeko Bratož Gornik, avtorico in producentko projekta 'Korona na ulici'.  Gre za družbeno odgovoren projekt, ki s pomočjo kratkih dokumentarnih serij naslavlja vprašanja brezdomstva, ki so se še dodatno poglobila v času izrednih ukrepov zaradi bolezni COVID-19. V času razglašene epidemije so bili namreč mnogi brezdomci zaradi zaprtja javne infrastrukture in nekaterih zavetišč prikrajšani za nekatere človekove pravice in temeljne svoboščine. Omejen jim je bil dostop do pitne vode in uporabe sanitarij ter močno oteženo in omejeno gibanje pa tudi zadrževanje na javnih površinah, na kar smo opozarjali tudi v instituciji Varuha človekovih pravic. Varuh Peter Svetina meni, da je obveščanje odgovornih o problematiki in ozaveščanje javnosti izjemno pomembno, k čemur prispeva tudi projekt 'Korona na ulici', zato ga podpira. Ob tem poudarja pomembnost in vidnost dela vseh tistih posameznic in posameznikov, ki si prizadevajo za ozaveščanje družbe o težavah brezdomcev, njihovo destigmatizacijo in enakopravnost, na kar institucija Varuha človekovih pravic opozarja že leta. O tem piše v svojih letnih poročilih, na problematiko javno opozarja in od pristojnih organov terja odgovore in spremembe. Poleg že omenjenih težav, ki so se poglobile v času t. i. koronakrize so brezdomne osebe socialno izključene in ranjene v svojem dostojanstvu. Ne gre le za kršitve pravice do primernega stanovanja in doma, temveč tudi s tem povezanih ostalih pravic, kot so pravice do zdravstvenega zavarovanja ter pravice do socialnega varstva. Institucija Varuha človekovih pravic zato meni, da bi bilo treba k reševanju problematike brezdomstva pristopiti takoj, saj število brezdomnih oseb narašča, spreminja pa se tudi njihova struktura, saj je vedno več brezdomnih družin.

Več na Facebook in Youtube straneh projekta.

Natisni: