Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh podpira pobudo za oblikovanje Sveta za otroke

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je na Varuha naslovila predlog Nacionalnega odbora za otrokove pravice (NO OP) pri ZPMS, naj Vlada RS oblikuje Svet za otroke.

Vedno znova ugotavljajo, da v Sloveniji nimamo dovolj dobro povezane, usklajene in koherentne politike na področju uveljavljanja otrokovih pravic. Ocenjujejo, da je delo državnih organov preveč sektorsko razdrobljeno in zaradi nepovezanosti tudi neučinkovito, zlasti pri reševanju problemov, ki zadevajo več ministrstev ali vladnih služb ter vlade v celoti.

To isto pri svojem delu ugotavlja  tudi Varuh človekovih pravic RS.

 

Tudi zato Varuh pobudo podpira, saj ugotavlja, da so otrokove pravice prevečkrat obravnavane parcialno, zgolj z vidika za posamičen primer pristojnega državnega organa. Varuh pogreša delovno operativno delo, ki bi lahko sistemska vprašanja uresničevanja otrokovih pravic obravnavalo širše, predvsem pa upoštevajoč potrebe in koristi tistih, ki jim je posamezna politika namenjena. Pričakuje, da se bo predsednik vlade na pobudo odzval in storil vse, da se tudi čim prej uresniči.

Natisni: