Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh obiskal Center za tujce v Postojni

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je takoj ob prihodu prve skupine beguncev že 11. 9. 2015  odprl novo zadevo na lastno pobudo, v okviru katere obravnava splošnejša vprašanja oziroma morebitno kršenje njihovih pravic v Republiki Sloveniji. Pobud posameznikov iz skupin, ki sedaj prihajajo v Slovenijo iz razumljivih razlogov ni, zato smo se odločili problematiko spremljati na lastno pobudo.

V okviru obravnave te problematike, sta predstavnika Varuha v sredo, 16. 9. 2015, obiskala Center za tujce Postojna. Obisk je bil namenjen predvsem preverjanju nastanitvenih pogojev, postopkov in uveljavljanju pravice do informiranje za skupine tujcev oziroma beguncev v Centru za tujce. Varuh je ugotovil, da je Center za tujce za begunce ustrezno poskrbel. Nekaj težav so imeli tujci pri obveščenosti oziroma razumevanju dogajanja. V zvezi s statusom te skupine, nadaljnjimi postopki ter načrti RS za sprejem beguncev pa je Varuh na Ministrstvo za notranje zadeve 15. 9. 2015 naslovil poizvedbo. Odgovor še pričakujemo.

Natisni: