Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na strokovnem posvetu o zagovorništvu na sodišču poudaril vlogo zagovornikov

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v Portorožu udeležence 10. rednega letnega strokovnega posveta o zagovorništvu otrok z nagovorom pospremil v razpravo o vlogi zagovornikov v sodinih postopkih in v odnosu s sodišči.

Izrazil je veselje nad številno udeležbo, kar priča o koristnosti vsebin, ki jih pripravlja Varuh in ki jih sooblikujejo s pomočjo vsakoletnih evalvacij. Poudaril je pomen angažiranega prostovoljstva vseh, ki so vključeni v zagovorništvo. »Brez vas in vašega prostovoljstva bi bila zakonodaja premalo, da bi lahko rekli, da delamo v otrokovo korist, ker želimo, da se mnenje otroka sliši,« je poudaril.  

Ocenil je, da se je v več kot desetih letih, tudi v času pilotnega projekta, zagovorništvo izkazalo kot dobra praksa, ki omogoča, da se v postopkih pred organi države in drugih zadevah otroke sliši in tudi upošteva njihovo mnenje, kot to zahteva Konvencija ZN o otrokovih pravicah. 12. člen zavezuje države pogodbenice Konvencije, da zagotovijo pravico otroka do svobodnega oblikovanja svojega mnenja in njegovega izražanja v vseh zadevah v zvezi z njim. »Procesna zakonodaja otrokom to pravico sicer delno zagotavlja, vendar se zdi, da je bila v dosedanji praksi njena uresničitev preveč prepuščena dobri volji sodnika, ki je vodil postopek, pa tudi njena kršitev oziroma ignoranca ni nikjer sankcionirana,« je poudaril varuh Svetina.

»Pogosto rečem, da je zagovorništvo otrok pri Varuhu zgodba o uspehu, s katero bi se marsikatera država pohvalila, če bi imela to prakso. Vendar menim, moramo ostati trdno na realnih tleh in se zavedati, da zagovornika še vedno dobi premalo otrok, čeprav bi bili do njega upravičeni,« je poudaril varuh.

Varuh v zadnjih dveh letih ugotavlja, da se v splošnem prepoznavnost in uporaba zagovorništva med strokovnimi službami povečuje, vendar to ne drži za vsa območja. Zato skuša Varuh s promocijo, ki poteka že vse leto in bo tudi v naslednjem letu, institut zagovorništva približati vsem, ki se ukvarjajo z odločanjem o največjih koristih otrok, pa tudi otrokom, ki bi ga potrebovali, ter odraslim, ki lahko zahtevajo postavitev zagovornika.

Izbrana tema zagovornika na sodišču po mnenju varuha človekovih pravic Petra Svetine kaže na zrelost in odgovornost zagovornikov pri opravljanju njihovega poslanstva, saj se zavedajo, da je njihovo pričanje pred sodnikom, ki odloča o otrokovi največji koristi in prihodnosti, zares velikega pomena.

Varuh se je ob tej priložnosti iskreno zahvalil vsem, ki v okviru svoje strokovne etike in široke palete znanja, v okviru prostovoljskega dela v luči zagovorništva opravljajo svoje poslanstvo, da omogočajo otrokom, da izpovedo svoje mnenje, izkušnje, čustva in doživljanje ob družinski situaciji, v kateri odraščajo in da s tem zagotavljajo, da glas otroka slišijo tisti, ki odločajo o njegovi prihodnosti.

Natisni: