Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na simpoziju o zgodnji obravnavi čustvenih in vedenjskih težav - EUROMET

 

Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalka varuhinje Lilijana Jazbec sta se 21. septembra 2016 udeležila uvodnega dela simpozija EUROMET 2016, ki je potekal v Termah Banovci. Srečanje je organizirala Osnovna šola Veržej, ki sodeluje v evropskem združenju EUROMET. Ta združuje 19 institucij iz 11 držav, ki se ukvarjajo z enako ali podobno populacijo otrok in mladostnikov kot Osnovna šola Veržej v okviru katerega deluje tudi Vzgojni dom Veržej.

 

Osrednja tema srečanja je bila zgodnja obravnava čustvenih in vedenjskih težav/motenj, s podnaslovom: zgodnja detekcija – ustrezen program-ustrezna ustanova. Med ostalimi predstavniki ustanov, ki so številnim udeležencem srečanja (zlasti iz tujine) predstavili svoje delo z otroki, ki imajo čustvene in vedenjske težave oziroma celo že motnje, je namestnik varuhinje predstavil delo Varuha človekovih pravic RS, svetovalka varuhinje Lili Jazbec pa ugotovitve in priporočila o delovanju vzgojnih zavodov in mladinskih domov v Republiki Sloveniji na podlagi obiska »Državnega preventivnega mehanizma«.  V svojem prispevku je med drugim opozorila, da se naša država že več let sooča s problematiko nezadostne ali povsem odsotne pedopsihiatrične pomoči posebej ranljivim otrokom in mladostnikov in na težave z namestitvami v (ne)ustrezne ustanove.

 

Že vrsto let namreč Varuh opozarja številne odgovorne, da obravnava otrok in mladostnikov s težavami na področju duševnega zdravja in pridrženim heteroagresivnim vedenjem ni zgolj pedagoški problem. Vse prepogosto pa ti otroci ostanejo pred zaprtimi vrati institucij ali jih izključijo iz zavodov, šol oziroma se znajdejo na zaprtih oddelkih psihiatričnih ustanov skupaj z odraslimi pacienti, kar je povsem nedopustno.

Natisni: