Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh in ministrica za delo intenzivno o številnih temah

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na prvi delovni obisk sprejel mag. Ksenijo Klampfer, ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s sodelavci. Osrednji poudarek sta namenila pogovoru o najranljivejših skupinah, invalidih, otrocih s posebnimi potrebami, osebah s težavami v duševnem zdravju in starejših ter zaostankih pri odločanju MDDSZEM. Pregledala sta neuresničena priporočila iz poročil Varuha in se dotaknila nekaterih konkretnih odprtih primerov. Dogovorila sta se, da se v zvezi s slednjimi njuni sodelavci sestanejo tudi posamično.

Varuh je v izjavi za javnost po srečanju izrazil »zadržani optimizem« v zvezi z reševanjem nameščanja oseb s sklepi sodišč v posebne socialno-varstvene zavode. Pozdravlja prednostno reševanje problematike. Ministrica je v zvezi s tem povedala, da pri intenzivnem iskanju rešitev sledijo potrebam zavodov po dodatnih kapacitetah, zagotavljajo finančna sredstva, obenem pa pripravljajo rešitve tudi v smeri deinstitucionalizacije. Varuh to usmeritev pozdravlja.

Varuh je ministrico med drugim opozoril tudi na dolgotrajne zaostanke pri odločanju centrov za socialno delo, pa tudi na slabo odzivnost ministrstva v preteklosti. Ministrica je dejala, da je že sprejela vrsto ukrepov z zmanjšanje zaostankov in upa, da bodo odpravljeni do konca leta. V pogovoru so sogovorniki med drugim pozornost posvetili tudi podhranjenosti inšpekcijskih služb, kjer ministrstvo že sprejema določene ukrepe. Varuh pa je ministrico znova spomnil, da je treba skladno z načelom pravičnosti in enakosti pred zakonom urediti položaj vseh tistih, ki so vplačevali za upokojitev in jih ne razlikovati.

Natisni: