Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic pri predsedniku Kučanu

Predsednik republike Milan Kučan je sprejel varuha človekovih pravic Ivana Bizjaka. Ta je predsednika Kučana seznanil s svojimi ugotovitvami o spoštovanju človekovih pravic, pravni varnosti v državi in s svojimi predlogi za razrešitev ugotovljenih problemov ter mu izročil poročilo za leto 1998, so sporočili iz urada predsednika.

Kot je povedal Bizjak, stanje človekovih pravic v Sloveniji še naprej značilno določa nerazumno dolgotrajno odločanje v številnih sodnih in upravnih postopkih. Problemi na področju uveljavljanja človekovih pravic so v veliki meri posledica tudi neustreznega delovanja države. Svoje korenine imajo tako v ponekod razmeram neprilagojeni zakonodaji kot v njenem nedoslednem izvajanju.

Sogovornika sta poudarila, da so človekove pravice ogledalo države ter da z razmerami ne moremo biti zadovoljni. Razlogi za zaskrbljenost so predvsem zato, ker se nekatere že v vseh dosedanjih poročilih varuha ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti ne odpravljajo dovolj zavzeto in zato ne prihaja do izboljšanj. Izrazila sta pričakovanje, da bosta vlada in državni zbor, upoštevaje že dosedanja in najnovejše poročilo varuha ter sprejete sklepe, čimprej sprejela potrebne odločitve tako za izboljšanje zakonodaje kot še posebej za dosledno izvajanje veljavnega pravnega reda zato, da se odpravijo vzroki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin in zagotovi učinkovito delovanje tako upravnih organov kot sodišč.

 

Natisni: