Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic posloval v Slovenj Gradcu

Varuh človekovih pravic v družbi slovenjgraškega župana

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v sredo, 13. septembra 2023, s sodelavkami in sodelavci obiskal Mestno občino Slovenj Gradec. Pogovoril se je z županom Tilnom Kluglerjem, obiskal novo bivalno skupnost uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV) na Ozarah, ki je nastala v okviru pilotnega projekta deinstitucionalizacije socialnovarstvenih zavodov v državi, v katerem poleg CUDV Črna na Koroškem sodeluje tudi Dom na Krasu. Direktorica CUDV Črna na Koroškem Dalja Pečovnik je varuhu pojasnila, da je v 19 stanovanjskih enotah po Koroški novo domovanje dobilo okoli sto uporabnikov CUDV Črna na Koroškem. Varuh Peter Svetina je pohvalil projekt deinstucionalizacije, ki ga je ta center izvedel. Izrazil pa je obžalovanje, da zakon o dolgotrajni oskrbi ni šel v to smer, a pričakuje, da bo ta primer dobre prakse podlaga za razvoj deinstucionalizacije po celotni državi.

Varuh Svetin se je srečal tudi s predstavniki civilne iniciative za varovanje okolja in zdravja občanov in občank, imenovana Civoz, ki že več let opozarja na različne okoljske probleme. Na srečanju so varuha seznanili s pričakovanji, da hmeljarji občane vnaprej obveščajo o načrtovanih škropljenjih hmelja v neposredni bližini bivališča, da bi ti lahko ustrezno ravnali in se v tistem času ne bi izpostavljali fitofarmacevtskim sredstvom. Varuh Svetina jim je obljubil, da se bo na pristojnem ministrstvu in v kabinetu predsednika vlade tudi osebno angažiral za to, da se vzpostavi strokovna mediacija med hmeljarji in iniciativo.

Ekipa Varuha človekovih pravic se je na poslovanju sicer sestala s petimi pobudniki. Dva primera sta bila povezana z družinskimi razmerji, eden pa z dolgotrajnim odločanjem centra za socialno delo in sodišča. Varuh človekovih pravic bo vse primere obravnaval in ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi.

Slovenjgraški župan Tilen Klugler je varuha seznanil s težavami, ki jih imajo pri pridobivanju mnenj z ministrstev in iz drugih državnih institucij. »Občinska uprava se sooča s težavami, saj s strani državnih organov ne dobi pravočasnih odgovorov, mnenj ali že odobrenih evropskih sredstev, kot je denimo pri naložbi v ultrafiltracijo vode, pri kateri je občina več mesecev pristojno ministrstvo čakala na priliv odobrenih sredstev. Občina tudi še vedno ni pridobila dveh mnenj glede umeščanja južne obvoznice v prostor, kljub temu, da se je rok že iztekel. Občinski prostorski načrt zato še ni v sprejemanju na občinskem svetu, konec novembra pa se izteče tudi rok za črpanje evropskih sredstev za projektiranje južne obvoznice,« je izpostavil župan Klugler.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob tem opozoril na načelo dobrega upravljanja. »To je najpogostejša kršitev, ki jo ugotavljamo v naši instituciji in na katero opozarjamo tudi v naših letnih poročilih. Veliko posameznikov in posameznic se zaradi neodzivnosti ali počasnega odločanja organov obrača na nas. Prav tako lokalne skupnosti opozarjajo, da so državni organi neodzivni, zaradi česar je lahko ogrožen razvoj občin ali različna finančna sredstva,« je pojasnil varuh Svetina.

Ob robu poslovanja je varuh v družbi župana v avli občine odprl tudi Varuhov kotiček, ki je prvi kotiček na Koroškem. »Z Varuhovim kotičkom se bomo še lažje približali prebivalkam in prebivalcem v lokalnem okolju in jim pomagali, če se bodo znašli v stiski ali pa bodo imeli težave pri iskanju odgovorov oz. pojasnil različnih institucij ali organov. Informacije so dostopne ne le v digitalni temveč tudi v klasični obliki, saj se veliko ljudi v poplavi informacij na spletu ne znajde prav dobro,« je pojasnil Svetina.

Varuh človekovih pravic je že v 39 občinah odprl Varuhove kotičke. Vse občine, kjer že stojijo kotički, imajo na spletni strani vzpostavljeno tudi rubriko Varuhov kotiček, kjer so tudi v digitalni obliki dostopne vse informacije o Varuhu in še obrazec za pobudo. Prav tako občine v občinskem glasilu objavijo daljši članek o delu institucije Varuha človekovih pravic, da se lahko občanke in občani podrobno seznanijo, kdaj in kako se lahko obrnejo na Varuha, kdaj jim Varuh lahko pomaga in kdaj pri njihovi težavi ne more posredovati, saj ni v njegovi pristojnosti. Varuh človekovih pravic Peter Svetina želi do konca svojega mandata Varuhove kotičke postaviti v čim več slovenskih občin.

 

 

 

 

 

 

Natisni: