Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

V Beltincih prednjačili socialne stiske in romska problematika

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v sredo, 6. 9. 2017, s sodelavci poslovala v občini Beltince. Skupaj z namestnikoma Ivanom Šelihom in Miho Horvatom ter svetovalkami Varuha Mojco Valjavec, Petro Komel in Jožico Hanžel so v treh skupinah sprejeli 27 ljudi, ki so ocenili, da jim lahko Varuh pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic in so se za pogovore prijavili.

Varuhinja in namestnika so se srečali tudi z županom Milanom Kermanom, ki ji je predstavil skrb občine za različne skupine prebivalstva. Ugotovitve poslovanja so predstavili na krajši novinarski konferenci v sejni sobi občine.

Rdeča nit primerov v skupinah, ki sta jih vodila varuhinja in namestnik Horvat, je bila romska problematika. Varuhinjo je presenetila, saj je bila prepričana, da je Pomurje zgled urejenosti tega področja. Pogovori z ljudmi danes na poslovanju pa so ji pokazali, da v Beltincih še ni tako. Romi so tu nezaposleni, veliko je prekrškov, nespoštovanja pravic drugih prebivalcev v neposredni bližini.  Pričakovala bi ustreznejše ukrepanje policije, žela pa bi si tudi, da bi se ti Romi zgledovali po dobrih primerih. Ker imajo urejene komunalne pogoje, bi vendarle morali razmišljati o svojih dolžnostih in spoštovanju pravic drugih, je ocenila varuhinja.

Sicer je zaskrbljena nad visoko stopnjo brezposelnosti v občini, ki je celo 18-odstotna, kar se je posebej odražalo na obravnavanih primerih v skupini, ki jo je vodil namestnik Šelih, saj so prednjačile socialne stiske ljudi. V takšnih primerih Varuh lahko zgolj svetuje, kam naj se osebe še obrnejo po pomoč, o stiskah in izredno pereči problematiki revščine pa že leta opozarja državo in vse pristojne organe, je povedal namestnik Šelih.

Varuhinja je pohvalila občino, ker s pomočjo Zavoda PIP zagotavlja brezplačno pravno pomoč ljudem, ki se mnogokrat ne znajdejo v pravnih postopkih. Zadovoljna je tudi z ukrepanjem in idejami občine na področju romske problematike, ki jih je varuhinji in namestnikoma predstavil župan.  

Javnost je še seznanila, da se je pogovarjala z ljudmi, ki jih zelo moti smrad bioplinarne v Ižakovcih. Ob robu je omenila, da Varuh prav naslednji teden, 15. 9. 2017, pripravlja mednarodno okoljsko konferenco o sodelovanju javnosti v postopkih, kjer bo med drugim govora tudi o sodelovanju v postopkih umeščanja tovrstnih objektov v prostor. Župan je varuhinjo seznanil, da je bioplinarna dobila okoljevarstveno soglasje za nov način sežiga novih odpadkov, o čemer ni bila seznanjena niti občina.

Sicer pa so vse tri skupine so obravnavale še različne druge problematike, na primer zaposlovanje preko javnih del, izdajanje odločb otrokom s posebnimi potrebami, delitev premoženja, medsosedski spori in drugo. Oglasile so se tudi članice nogometnega kluba, ki imajo težave s financiranjem njihove dejavnosti. Namestnik Šelih je še povedal, da bo Varuh pri medobčinski inšpekciji opravil poizvedbo v zvezi s problematiko meteorne vode. Namestnik Horvat pa ocenil, da ljudje ne malokateri želijo rešitev svojih težav iskati na Evropskem sodišču za človekove pravice, kar priča o njihovem nezaupanju v institucije v Sloveniji. Javnost je seznanil še s primerom nerealnega pričakovanja do Varuha, kjer je gospa s sivo mreno želela, da bi ji pomagal hitreje do operacije, kar seveda ni v njegovi pristojnosti. S svetovalko Varuha Petro Komel sta se seznanila tudi s primeri visokih vodnih nasipov na Muri in primerom povračilo škode zaradi poplav, je še dejal.

Župan Milan Kerman se je varuhinji in njeni ekipi zahvalil za obisk. Ocenil je, da je tak obisk dobrodošel pogled v delovanje občine in lokalnega okolja. Tudi sam je ocenil, da v preostalem delu Slovenije vlada prepričanje, da je Romska problematika v Pomurju urejena in ni presenečen nad visokim številom prijav na pogovore k varuhinji o tej temi danes na poslovanju v Beltincih. Ocenil je, da sta najbolj pereča problema nezaposlenost Romov v naselju v Beltincih in prisotnost alkohola ter njegove posledice.

Problematike, ki jih je varuhinja z namestnikoma izpostavila, so mu znane in jih na občini skušajo reševati po najboljših močeh, je dejal. Ocenil je še, da so zakonsko določene obveznosti občin nesorazmerne s sredstvi, ki jih te prejemajo. Varuhinja je ocenila, da se s tem problemom srečujejo prav vse občine, ki pa ga na redni ravni ustrezno predstavljajo državi, zato verjame, da bo dialog obrodil sadove.

Natisni: