Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Uspešno Varuhovo posredovanje na CSD glede nudenja pomoči staršem pri dogovarjanju o stikih

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil oče, ki je menil, da od centra za socialno delo (CSD) ni dobil ustrezne pomoči pri dogovarjanju z otrokovo materjo glede stikov s sinom. Navajal je, da je o stikih odločilo sodišče, vendar se ti ne izvajajo tako, ko je določeno. Predvsem se z nekdanjo partnerko ne moreta sporazumeti glede izvajanja stikov, morebitnih sprememb, nadomeščanja stika, če je otrok bolan ipd. Pobudnik je ugotavljal, da je sin pod velikim pritiskom zaradi nesoglasij med starši, zato je CSD prosil za pomoč. V preteklosti so mu že pomagali, ko so stiki v času, ko je o njih odločalo sodišče, potekali v prostorih CSD, tokrat pa se na njegovo prošnjo po njegovem mnenju niso ustrezno odzvali.

Zahtevali smo pojasnilo CSD o tem, kakšno pomoč so staršem že nudili, in predlagali, da proučijo možnost pomoči nekdanjima partnerjema v obliki svetovanja, z namenom izboljšanja sposobnosti dogovarjanja v skupni skrbi za mladoletnega otroka. CSD je v odgovoru pojasnil, da je staršem vse do končne odločitve o stikih na sodišču ponujal možnost vključitve v svetovalno terapijo, vendar se takrat zanjo niso odločili, zato so jim pomagali tako, da so se s pomočjo centra sproti dogovarjali o stikih. Seznanili so nas še, da je po njihovih informacijah k zaostritvi razmer prispevala očetova menjava službe, zaradi katere so se stiki težje izvajali na način, ki ga je določilo sodišče, otrokova mati pa tega ni bila pripravljena upoštevati. Izrazili so prepričanje, da bi vključitev v svetovanje lahko pomembno prispevala k učinkovitejšemu pogajanju pri delitvi starševskih nalog in boljšemu sodelovanju, vendar se morajo za vključitev odločiti starši sami. Pobudnika smo z odgovorom seznanili in mu svetovali, naj se za svetovanje odloči in da se vanj lahko vključi tudi posamezno. Ob tem smo poudarili, da bo odločitev za svetovanje nedvomno v največjo korist otroka, saj ta potrebuje starše, ki sodelujejo.

Pobudnik nas je po koncu obravnavanja obvestil, da sta z nekdanjo partnerko začela svetovanje na CSD, ki pa v začetku ni prineslo pričakovanih rezultatov. Svetovali smo mu, naj vztraja, in čez nekaj mesecev nam je pobudnik sporočil, da se z otrokovo mamo lažje dogovarjata o stikih, kar se pozna tudi pri sinu. Zahvalil se nam je za pomoč, čeprav ostaja razočaran, da se je CSD zavzel za njegovega otroka šele po našem posredovanju. 11.1-65/2007

Natisni: