Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Tudi letos Varuh nagradil raziskovalna dela s področja človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je 23. 12. 2022 znova objavil javni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic. S povabilom k oddaji del spodbuja raziskovalno dejavnost študentov vseh treh ravni visokošolskega študija na področju človekovih pravic, s poudarkom na proučevanju človekovih pravic v Sloveniji ter implementaciji mednarodnih in evropskih standardov človekovih pravic v slovenski pravni red.

Na natečaj se je prijavilo 6 kandidatk in kandidatov iz Slovenije, ki so v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022 uspešno zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v Sloveniji oziroma v tujini. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 25. 9. 2023, v prostorih institucije Varuha štirim izmed njih podelil priznanja.

»Če želimo preprečiti kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je nujno, da jih spoznavamo. Natečaj je zgolj ena od poti k spodbujanju raziskovanja vsebin, ki so povezane s spoštovanjem človekovih pravic, pot k znanju za ustrezno ukrepanje,« je poudaril Svetina.

Izrazil je veselje, da se je tudi letos na natečaj prijavilo nekaj posameznic in posameznikov, ki se jim je zdelo smiselno in koristno pod drobnogled vzeti problematike, povezane s človekovimi pravicami. Varuh pričakuje, da izobraževalne ustanove študente in doktorande v še večji meri spodbujajo k njihovem prispevku k varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. »Nujno je, da se o pravicah, njihovem razvoju ter prizadevanjih za njihovo vzpostavitev in ohranitev poučujemo v relativnem miru, da lahko v krizah ukrepamo in jih zaščitimo, če so ogrožene. Nujno je z vsako novo generacijo vrednote, ki jih prinaša poznavanje človekovih pravic, na novo osmisliti in zacementirati v miselni sistem družbe, da se ne zgodi regresija, pač pa zdrav napredek,« je še poudaril varuh ob drugi podelitvi priznanj.

Vsa prijavljena dela je pregledala strokovna komisija. Namestnik varuha in vodja Centra za človekove pravice Miha Horvat, namestnik varuha dr. Jože Ruparčič in dr. Simona Drenik Bavdek, pomočnica vodje Centra za človekove pravice so ocenjevali izvirnost teme, celovitost pristopa k obravnavani temi, strokovnost in zahtevnost, relevantnost naloge v smislu obravnavanja aktualnih vidikov človekovih pravic v Republiki Sloveniji in splošno kakovost dela.

Odločili so se, da priznanje za prvo mesto v kategoriji magistrskih nalog prejme Katja Hočevar za nalogo z naslovom Socialna vključenost odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju v lokalnem okolju (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani). Drugi mesto med prejetimi magistrskimi deli pa si delita Iza Thaler za nalogo Pravne možnosti regularizacije ljudi brez statusa po zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani) in Sanja Čahuk za nalogo Avtonomija in dostojanstvo človeka ob koncu življenja: pravne in etične dileme (Pravna fakulteta Univerze v Mariboru).

V  kategoriji diplomska dela pa priznanje za 1. mesto prejme Nuša Filipović za nalogo z naslovom Vloga Varuha človekovih pravic v policijskih postopkih pridržanj (Policijska akademija, Višja policijska šola, Ljubljana).

Na natečaj tokrat ni prispelo nobeno doktorsko delo. Nagrajenci so na prireditvi svoja dela tudi na kratko predstavili, na voljo pa bodo v splošni knjižnici Bežigrad v Ljubljani, kjer je Varuh 1. junija 2022 odprl poseben Varuhov kotiček.

Natisni: