Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Strokovni posvet z apeli pristojnim

Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalca pri Varuhu Lilijana jazbec in mag. Jure Markič so se v ponedeljek, 14. 12. 2015, udeležili strokovnega posveta v Domu Nine Pokorn Grmovje z naslovom Sodobni strokovni izzivi in odprtost doma Nine Pokorn Grmovje v lokalno skupnost.

Predstavniki sodišč, centrov za socialno delo, psihiatričnih bolnišnic, posebnih in kombiniranih socialnovarstvenih zavodov in Varuha človekovih pravic so predstavili perečo problematiko, s katero se srečujejo pri svojem delu.

Posvet so zaključili za apelom na pristojne organe (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za pravosodje) po nekaterih nujnih spremembah in dopolnitvah določb Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr), ki so se v dosedanji uporabi pokazale za pomanjkljive. V sklopu teh je treba za del t. i. forenzičnih bolnikov, ki zaradi nevarnosti ponovitve kaznivih dejanj po odpustu iz forenzične enote potrebujejo dolgotrajno specializirano in varovano obravnavo, zagotoviti tudi zakonsko podlago in ustrezne pogoje za njihovo nadaljnjo obravnavo.  

Na pristojne organe so apelirali tudi, da nujno sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se bodo zagotovile ustrezne zmogljivosti za namestitev oseb v (posebne) socialnovarstvene zavode po odločbah sodišč na podlagi 74. člena ZDZdr.

Izrazili pa so tudi mnenje, da bi bilo treba skrbno proučiti vprašanje plačila stroškov namestitve oseb v (posebne) socialnovarstvene zavode na podlagi sklepov sodišč, zlasti z vidika enakega obravnavanja oseb, ki jim je odvzeta prostost na (primer tistih zaradi obsodbe na kazen zapora).

                                                                                            

Natisni: