Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

S predstavniki civilne družbe o zagotavljanju celostne oskrbe otrok


V okviru rednih srečanj s središčem nevladnih organizacij ZIPOM sta se varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Tone Dolčič v četrtek, 23. 7. 2015, na delovnem pogovoru srečala s predstavniki nevladnih organizacij, ki ugotavljajo določene primanjkljaje pri zagotavljanju celostne oskrbe otrok.

Predstavniki Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), društva Ključ, društva Mozaik, Slovenske filantropije in Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij - PIC so predstavili svoja razmišljanja in predloge za izboljšave pri obravnavi otrok brez spremstva in romskih otrok. Opozorili so na problematiko zdravstvenih pregledov otrok brez spremstva, prisilno beračenje otrok, prisilne poroke in trgovino z belim blagom.

Republika Slovenija se mora čim prej pripraviti na povečano število beguncev in zagotoviti njihovo primerno namestitev, prav tako pa mora dopolniti vse postopke, v katerih se znajdejo takšni otroci (zlasti ugotavljanje njihove starosti, zagotavljanje zdravstvene oskrbe).

Varuh človekovih pravic podpira vse projekte in programe, ki prispevajo k izboljšanju stanja pri oskrbi posebej ranljivih skupin, še zlasti otrok. Menimo, da bomo zbrane informacije lahko koristno uporabili  pri svojem delu, zlasti v odnosih s pristojnimi državnimi organi.

Natisni: