Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Rop in Bizjak o novih zakonih za odpravo aktualne problematike

Varuh človekovih pravic Ivan Bizjak je danes obiskal ministra za delo, družino in socialne zadeve Antona Ropa. Sogovornika sta se strinjala, da je namen sestanka predvsem "postavitev jasne vizije in programa za odpravo problematike, ki se pojavlja na delovnopravnem, pokojninskem, invalidskem, zaposlovalnem, socialnem in družinskem področju ter na področju vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja", so sporočili iz ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Varuh človekovih pravic Bizjak je ob tej priložnosti posebej izpostavil problematiko preživninskega sklada. Minister Rop pa je varuha človekovih pravic obvestil, da se že pripravlja zakon o preživninskem skladu, ki bo poslan v zakonodajni postopek v najkrajšem možnem času. Sogovornika sta se dogovorila, da se v delovno skupino za pripravo tega zakona vključijo tudi predstavniki Urada varuha človekovih pravic.

Minister Rop s sodelavci je tudi razložil, da se pripravlja nov zakon o delovnih razmerjih za drugo obravnavo v državnem zboru, ki pa mora biti usklajen s predlogom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakonom o straševstvu in družinskih prejemkih ter zakonom o varnosti in zdravju pri delu. V predlogu zakona o delovnih razmerjih pa so upoštevane tudi direktive EU, predvsem prepoved diskriminacije in zagotavljanje enakih možnosti.

Predstavniki ministrstva so Bizjaka še seznanili s pripravo novega zakona o zakonski zvezi in družinskih prejemkih ter z nacionalnim programom socialnega varstva do leta 2005, v katerem je natančno definirana tudi vloga centrov za socialno delo.

Minister Rop je Bizjaka še opozoril na program boja proti revščini in socialni izključenosti, ki ga pripravlja in koordinira ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Varuha človekovih pravic je zaprosil, da tudi njegov urad poda mnenje k temu programu

Natisni: