Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Redno letno srečanje predstavnikov DPM

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je 15. 1. 2020 v svojih prostorih organiziral redno letno srečanje predstavnikov nevladnih organizacij (NVO) in predstavnikov Varuha, ki sodelujejo pri izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma (DPM).

Srečanje je vodil vodja DPM-ja Ivan Šelih, namestnik varuha, udeležili pa so se ga svetovalci Varuha Robert Gačnik, spec., mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavniki civilne družbe Ana Repič, predstavnica Pravno-informacijskega centra – PIC, Vida Bogataj, predstavnica Zveze društev upokojencev Slovenije, Mateja Markovič, predstavnica društva Novi paradoks, Katja Piršič, predstavnica Skupnosti privatnih zavodov – SKUP, Monika Bohinec in Maja Ladič, predstavnici Mirovnega inštituta, ter Alenka Virant, predstavnici Spominčice. Na podlagi lani opravljenega izbora Varuh v izvajanju nalog DPM sodeluje še s Slovensko Karitas, Unicefom in Humanitarnim društvom PRAVO ZA VSE.

DPM pri izvajanju svojih nalog in pooblastil sicer obiskuje vse kraje odvzema prostosti v državi in tako preverja ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost, da bi se okrepilo njihovo varstvo pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. Ob upoštevanju pravnih norm DPM ustreznim organom daje priporočila, da bi izboljšali razmere in ravnanje z osebami ter preprečili mučenje in druge oblike okrutnega, nečloveškega, poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. V tej zvezi lahko predloži tudi predloge in pripombe k veljavnim ali predlaganim zakonom.

Srečanje je bilo namenjeno pregledu opravljenega dela v letu 2019 in pripravi programa obiskov v letošnjem letu. O opravljenih obiskih (63 različnih institucij oziroma krajev odvzema prostosti) in izdanih priporočilih ter drugih aktivnostih DPM v letu 2019 bo DPM tudi letos pripravil posebno poročilo, ki bo predloženo Državnemu zboru RS v obravnavo.

Natisni: