Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Prvi koraki k sistemskemu izvrševanju sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v sredo, 26. 10. 2016, kot zunanji član udeležil prvega sestanka Medresorske delovne skupine za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je potekal v prostorih Ministrstva za pravosodje.

Namen ustanovitve te delovne skupine je vzpostavitev učinkovitejšega mehanizma in večje preglednosti izvrševanja sodb sodišča ESČP, posledično pa tudi vzpostavitev učinkovitejšega mehanizma za zagotavljanje varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavine prava v Sloveniji.

Ob predstavitvi dosedanjih izkušenj z izvrševanjem pilotnih sodb so se člani skupine na svojem prvem sestanku seznanili s predvidenim načinom dela te skupine in z delovanjem Projektne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb ESČP v okviru Ministrstva za pravosodje. Opravljen je bil tudi pregled sodb in postopkov proti Sloveniji pred ESČP in odprtih postopkov izvrševanja sodb ter določena prioriteta reševanja. 

Varuh človekovih pravic RS ustanovitev medresorske skupine pozdravlja, saj meni, da gre za velik korak naprej k dvigu ravni varstva človekovih pravic v naši državi. Pri tem ni pomembna le odprava konkretne ugotovljene kršitve s strani ESČP, temveč zlasti tudi ukrepi, ki preprečujejo, da bi se te kršitve ponovile, za to pa je potrebno dobro sodelovanje med različnimi državnimi organi.

Natisni: