Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Primer nasilja nad otrokom zaradi nacionalnosti

Varuh človekovih pravic je prejel nekaj vprašanj v zvezi s primerom vrstniškega nasilja nad 10-letnikom na osnovni šoli v Desklah.

Varuh do zdaj v zvezi z otroki ni obravnaval pobud, ki bi prijavile kršitve človekovih pravic na podlagi narodnosti. Nihče se  v preteklih desetih letih ni obrnil na Varuha, ker bi bile otroku kršene pravice zgolj na podlagi njegove narodnosti. Le redko so  pobudniki med drugimi problemi navajali kot možen razlog tudi dejstvo, da so njihovi otroci druge narodnosti in da so problemi sprejemanja posameznega učenca v razredno skupnost tudi v tem, a tega niso nikoli izpostavljali kot glavno težavo.

Varuh meni, da je incident, ki se je zgodil v šoli, obsojanja vreden in terja skrben in odgovoren premislek predstavnikov in drugih strokovnih delavcev šole, predvsem pa staršev otrok, ki so bili vpleteni. Šola bo morala odgovoriti na vprašanja, zakaj je »novega« učenca vklučila v oddelek, v katerem je bilo že do zdaj učno-vzgojno delo težavno zaradi že zaznane vedenjske problematike posameznih učencev, na vprašanja, kako je do zdaj potekalo delo s starši učencev v tem razredu, pa tudi, ali bi bilo mogoče nesprejemljiv dogodek prej predvideti in ga preprečiti. Predvsem pa bo morala narediti načrt, kako naprej.  

Šola mora konkreten primer skrbno in temeljito preiskati. Najti je treba odgovore na vprašanja, kdo iz zakaj je incident sprožil, kako je potekalo nadaljnje ukrepanje, zlasti z učenci, ki so bili priča dogodku (koga so obvestili), predvsem pa kako je potekalo ravnanje strokovnih delavcev in vodstva, ko so za incident izvedeli. Za iskanje odgovorov so strokovni delavci šole usposobljeni, poleg razredničarke ali razrednika še bolje svetovalni delavci in vodstvo. Zato najbrž ta del ne bi smel predstavljati težav. Po izdelavi poročila o dogodku je treba organizirati pogovore z vsemi strokovnimi delavci (učiteljski zbor) in narediti načrt, kako se problema nestrpnosti do drugačnih (četudi »le« na podlagi narodnosti, kar bi moral biti še najmanjši problem) lotiti. Sestati se morajo vsi organi šole (Svet staršev, Svet šole) in do incidenta zavzeti stališče. Sklicati je treba zbor vseh staršev, predhodno lahko najprej roditeljske sestanke po razredih in vsem predstaviti ugotovitve, ukrepe in nadaljnje smeri, po katerih bo v prihodnje vzgojno- izobraževalno delo potekalo.

 

Natisni: