Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Prilagajanje infrastrukture in družbenih procesov potrebam prebivalstva je kazalec solidarne družbe

»Znova je priložnost, da se spomnimo, da bela palica ni omejitev, ampak omogoča svobodo in neodvisnost. Zato si v instituciji Varuha človekovih pravic prizadevamo, da bi tudi za slepe in slabovidne bili pripomočki dosegljivi, prav tako pa tudi različni objekti, v katere vstopajo in po katerih se gibljejo,« je ob mednarodnem dnevu, ki ga zaznamujemo 15. oktobra, poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Tehnološki razvoj je omogočil bistvene spremembe življenja v zadnjem stoletju, počasi pa sledi tudi prilagajanje bivanjskih in družbenih prostorov, različne infrastrukture ter storitve tistim, ki to potrebujejo. »Priča smo nekaterim izjemnim projektom in aktivnostim, ki so bistvene, da lahko invalidi pod enakimi pogoji kot drugi uresničujejo svoje pravice in ki sledijo njihovim pravicam,« ocenjuje varuh. »Eden takšnih družbeno odgovornih in trajnostno naravnanih projektov je na primer projekt Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi. Njegov glavni cilj je izboljšati mobilnost slepih in slabovidnih, gibalno oviranih, starejših in šolajočih otrok, ki se uvrščajo med bolj ranljive udeležence v prometu. Zanje se zagotavlja kakovostna in varna mobilnost, ker pa  izvajalci projekta sledijo t. i. dizajnu za vse, se varnost in dostopnost povečujeta tudi za vse ostale prebivalke in prebivalce naše države,« je zadovoljen varuh.

S projektom se po slovenskih občinah uvaja nove tehnologije, dostope do kakovostnih prostorskih podatkov, informira, ozavešča in izobražuje. Projekt naj bi dolgoročno zaobjel tudi gluhe, naglušne in osebe z motnjami v duševnem razvoju, vanj pa naj bi bile vključene vse občine v Sloveniji.

»Pomembne premike pa zagotovo delamo tudi na področju dostopnosti železniškega prometa - ne le za gibalno ampak tudi za senzorno ovirane ljudi. Tu moram pohvaliti prizadevanja države in Slovenskih železnic, saj se na tem področju odvija nagel napredek,« je zadovoljen varuh, ki ga je na nedavnem srečanju generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes seznanil z načrti prenove voznega parka do konca leta 2023.

Varuh pa kljub omenjenim dobrim praksam še vedno ni zadovoljen z dostopnostjo nekaterih naših ustanov – sodišč, šol, občin, upravnih enot in drugih objektov v javni rabi. Upa, da se bo tudi na teh področjih stanje kmalu spremenilo.

»Družba, ki vključuje in ne diskriminira, ki skrbi za vse, se zaveda palete različnosti, iz katere je sestavljena. Prav tako se zaveda, da se lahko v vsakem trenutku posamezniki ali skupine v njej znajdejo v hudih stiskah. Vključujoče usmerjena družba z vzpostavljenimi mehanizmi stiske omili ali celo popolnoma odpravi. Izguba vida je le ena od takšnih stisk, ki pa je spričo staranja prebivalstva čedalje pogostejša. Vključujoča družba išče rešitve in uresničuje ideje, ki  slepih  in  slabovidnih  iz  družbe  ne  izločajo,  ampak  jim  pomagajo  živeti čim  bolj normalno in polno,« ob mednarodnem dnevu še poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

S prilagoditvijo pritličja stavbe in prostorov, v katerih se nahaja institucija Varuha človekovih pravic, za slepe in slabovidne je košček v mozaik prilagoditev ob letošnjem mednarodnem dnevu bele palice dodal tudi Varuh. K temu je spodbudil tudi institucije oz. podjetja, v stavbi na Dunajski 56, kjer je lociran.

Natisni: