Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pri Varuhu se je civilni družbi predstavil v. d. glavnega inšpektorja IRSOP

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je 27. 2. 2020 znova pripravil srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. Tokrat se je civilni družbi predstavil dr. Dragan Matić, vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP). Spregovoril je o svoji viziji vodenja IRSOP in prioritetah pri delu. S sodelavci je bil tudi na voljo za nekatera vprašanja 19 predstavnikov civilne družbe, ki si prizadevajo za uresničevanje pravice do zdravega okolja.

Zanimala jih je problematika hrupa, odpadki vetrnih elektrarn, dotaknili so se problematike gradnje malih HE na reki Krki. Opozorili so na zastarelo Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju in se nekaj besed namenili dimnikarskim storitvam. V. d. glavnega inšpektorja so seznanili s svojimi zaznavami nepravilnosti pri nekaterih infrastrukturnih projektih in opozorili na nekatere pomanjkljivosti. Udeleženci so se strinjali, da je treba prevetriti zakonodajo s področja dela inšpekcije, prav tako pa ji je treba zagotoviti vse vire za delo, tako kadrovske kot druge.
Natisni: