Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Predstavnika Varuha znova prispevala k usposabljanju pravosodnih policistov

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta 13. 12. 2021 v kraju Lanšprež sodelovala pri izvedbi usposabljanja za skupino 19 bodočih pravosodnih policistk in policistov.

Gre že za utečeno obliko sodelovanja pri usposabljanju novih pravosodnih policistk in policistov. Ti se lahko na ta način podrobneje seznanijo z institucijo Varuha človekovih pravic, ki obravnava pobude zaprtih oseb, kot tudi izvajanjem nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma na področju preventivnega preprečevanja mučenja in drugega nehumanega ravnanja v Zavodih za prestajanje kazni zapora.

Natisni:

Sorodne novice

- Omejitev osebne svobode
11.11.2020

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., sta 11. 11. 2020 v Lanšprežu...

Več