Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Predstavitev mednarodnih standardov človekovih pravic v primerih interspolnih oseb v medicinskih postopkih

Jerneja Turin, predstavnica Centra za človekove pravice, ki deluje kot samostojna enota pri Varuhu človekovih pravic je 6. 10. 2022 na okrogli mizi Zagovornika načela enakih možnosti o položaju interspolnih ljudi v medicinskih postopkih predstavila relevantne mednarodne standarde varstva človekovih pravic. Opozorila je na različne mednarodne dokumente in organe, ki poudarjajo, da nenujni medicinski posegi niso dovoljeni brez soglasja interspolnih otrok. Poudarila je, da se lahko vsak, ki meni, da so mu (bile) kršene človekove pravice pritoži na odbore mednarodnih mehanizmov, ki poročajo o spoštovanju mednarodnih konvencij.

Človekove pravice otrok in odraslih z variacijami spolnih karakteristik so v mednarodnem pravu priznane in zaščitene s človekovimi pravicami do varstva pred diskriminacijo, pravico do telesne celovitosti, do zasebnega življenja, do najvišjega dosegljivega standarda zdravja, do samoodločanja, do priznanja pred zakonom ter prepovedjo mučenja in drugega slabega ravnanja. Zaščitene so s Konvencijo o pravicah otrok, Konvencijo o odpravi diskriminacije žensk, Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, Mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Konvencijo proti mučenju. Vse te pogodbe pravno zavezujejo tudi Slovenijo.

Podrobnosti predstavitve so dosegljive s klikom na ta stavek.

Natisni: