Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Po postopku policistov invalidna oseba morala domov oditi peš

Pobudnik je navedel, da je bil  v policijskem postopku zaradi cestnoprometnih prekrškov. Po končanem postopku pa je moral vozilo pustiti na kraju postopka in pot domov nadaljevati peš, kljub temu, da je policiste opozoril, da ni zmožen hoditi (je brez prstov na eni nogi) oziroma jih je opozoril na svoje zdravstvene težave. Za pot domov (krajšo od 2 km) je tako potreboval tri ure.

Na našo poizvedbo je Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) ugotovilo, da sta postopek s pobudnikom izvedla policista Postaje prometne policije Novo mesto. Pobudnik je storil več cestnoprometnih prekrškov. Ker vozilo ni bilo tehnično brezhibno, na njem pa so bile nameščene registrske tablice drugega vozila, sta vozilo pobudnika izločila iz prometa in mu prepovedala nadaljnjo vožnjo. Za ugotovljene prekrške mu je bila na podlagi Zakona o prekrških izrečena tudi predpisana globa in izdan plačilni nalog.

Nadalje je MNZ ugotovilo, da je imel pobudnik v času postopka dejansko povito desno nogo, na kateri ni imel obuvala in, da  pobudnik policistoma povedal, da je bolan in da je bil pred tem pri zdravniku. Po navedbah policistov pa ni prosil, da naj ga odpeljeta domov ali mu organizirata prevoz do doma, ker ne more hoditi. Postopek je bil s pobudnikom sicer izveden približno 1,8 kilometra od njegovega doma, na tej relaciji pa dejansko ni javnega prevoza.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) se je lahko glede na navedeno le strinjal z ugotovitvijo MNZ, da bi bilo nedvomno prav (ne glede na to, da je pobudnik sam povzročil situacijo, v kateri se je znašel, in da je imel pri sebi mobilni telefon), da bi mu policista, zaradi stanja v katerem je bil, ponudila pomoč pri prevozu do doma. Zagotovilo je, da bo s temi ugotovitvami seznanilo vse policiste in jih opozorilo na humano ravnanje z osebami v policijskih postopkih. Varuh pobudo šteje za utemeljeno. 6.1-70/2012

Natisni: