Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Po letih Varuhovih opozoril brezplačni prevozi za študente invalide končno urejeni

Varuh človekovih pravic Peter Svetina pozdravlja včerajšnjo potrditev novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim s 1. julijem 2020 uvaja brezplačen medkrajevni javni potniški prevoz tudi za študente invalide.

Varuh je namreč kar šest let opozarjal na problem diskriminacije študentov invalidov glede povračil stroškov za prevoz med kraji bivanja in izobraževanja. Gibalno ovirani študenti namreč niso mogli uveljavljati povračil stroškov javnega prevoza kot drugi študenti. Varuh je zato v svojih letnih poročilih Vlado Republike Slovenije leta opozarjal na sistemske pomanjkljivosti na tem področju, ki so prikrajšale gibalno ovirane študente in kršile njihove temeljne pravice in svoboščine (kršitev Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, kršitev 14. člena ter drugega odstavka 52. člena Ustave RS).

Peter Svetina je na ta problem pred časom opozoril tudi pristojno ministrico za infrastrukturo, ki je obljubila ukrepe. »Menim, da je moč v sodelovanju, v prvi vrsti pa stavim na dialog. Na to, da se nekaj ne da narediti, ne pristajam in z novelo zakona o prevozih v cestnem prometu smo zagotovo dokazali, da se da,« poudarja varuh Svetina.

Natisni: