Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Plačilo ortodontskega zdravljenja kot posledica prostovoljne prekinitve zdravljenja

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, katere hčerka je imela težave z ortodontskim zdravljenjem. Hčerka je po treh letih prostovoljno opustila zdravljenje pri ortodontu, ker naj ne bi bilo vidnega napredka. Ko je šla na pregled k drugemu stomatologu, je ta prav tako ugotovil, da bi bilo zdravljenje nujno. Med tem časom je hčerka postala srednješolka in je obiskovala zobozdravnika v drugem kraju. Ta ji je po popravilu zob napisal trajno napotnico za ortodonta. Pri 17. letih je postala samoplačnica ortodontskih storitev. Kljub temu je imela trajno napotnico za ortodontsko zdravljenje, čeprav do nje ni bila upravičena. Pobudnica je želela nasvet, kaj lahko naredi, saj ni vedela, da ne bo več upravičena do kritja stroškov zdravljenja od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), če bo hči prostovoljno opustila zdravljenje. Pobudnica se je po prejetem odgovoru Varuha še enkrat oglasila z vprašanji, ki sta se nanašali na to, kdo mora pacienta obvestiti o posledicah prekinitve zdravljenja in kaj naj stori v zvezi s trajno napotnico za ortodonta, ki jo je hčerki izdal njen trenutni osebni zobozdravnik.

Pobudnici smo pojasnili, da je postopek ortodontskega zdravljena jasno urejen, določene pa so tudi posledice neupoštevanja navodil ortodonta. Po določbi člena 34a Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko ortodont prekine zdravljenje, če se med zdravljenjem zavarovana oseba ne ravna po njegovih navodilih. V vsakem primeru pa mora prekiniti zdravljenje, če zavarovana oseba več kot šest mesecev brez upravičenega razloga ne pride na kontrolni pregled, na katerega je bila naročena. Pobudnici smo še pojasnili, da o prostovoljni prekinitvi zdravljenja ortodont obvesti izbranega osebnega zobozdravnika zavarovane osebe, ki ji na račun ZZZS ne sme izdati nove napotnice za zdravljenje pri drugem ortodontu.

Za posameznika so informacije o posledicah prostovoljne prekinitve ortodontskega zdravljenja nedvomno pomembne. Pobudnica ni poznala pravil, zato ni vedela, kakšne posledice bo za njeno hčerko imela prekinitev zdravljenja. Dolžnost ortodonta je, da po členu 34a pravil zavarovani osebi pred začetkom zdravljenja pisno pojasni vse možnosti ortodontskega zdravljenja, njegovo trajanje, nujnost sodelovanja zavarovanca itd. Zdravljenje lahko začne, če zavarovana oseba ali njeni starši soglašajo s temi navodili oziroma zahtevami in to potrdijo s svojim podpisom v medicinski dokumentaciji. Smiselno je tudi, da se izbrani zobozdravnik, preden izda napotnico za ortodontsko zdravljenje, prepriča, ali je zavarovana oseba upravičena do napotnice. Čeprav v tem primeru niso bile kršene pravice, ampak so bile le neugodne posledice nepoznavanja pravil, je problem pobudnice zanimiv, ker kaže na pomen pozornega spremljanja predhodno opravljenih ortodontskih zdravljenj in njihove uspešnosti oziroma na posledice, ko ni bilo razlogov za prekinitev predhodnih zdravljenj. 3.3-38/2008   

Natisni: