Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Peter Svetina na srečanju z vodstvom ZDUS

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je 24. 2. 2020 sestal z vodstvom Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Njeni podpredsednici, Vera Pečnik in Jožica Puhar, ter predsednik Janez Sušnik so mu predstavili delovanje in aktivnosti Zveze, ki je najstarejša nevladna neprofitna in nestranskarska samopomočna organizacija v Sloveniji. Združuje preko 200.000 članov v 500 društvih in klubih, ki si prizadevajo za boljši položaj upokojencev, predvsem pa za čim višjo raven kakovosti bivanja starejših.

Varuhu so predstavili projekt Starejši za starejše, v okviru katerega prostovoljci obiskujejo in na različne načine pomagajo starejšim od 69 let v svoji okolici, s Petrom Svetino pa so se pogovarjali tudi o problemih, ki jih zaznavajo na terenu. Dva večjih sta revščina in osamljenost, ugotavljajo na ZDUS, čemur pritrjuje tudi varuh človekovih pravic. Varuh Svetina je namreč s svojimi sodelavci pogosto med starostniki, ki jim je treba zagotoviti kakovostno, varno in dostojno oskrbo, ki je usmerjeno neposredno v uporabnika in njegove potrebe. »Šele s takšno ureditvijo dolgotrajne oskrbe bomo dali jasno sporočilo o vrednosti življenja v vseh življenjskih obdobjih in spoštovanja človekovega dostojanstva.

Manko zakona o dolgotrajni oskrbi, na katerega čakamo že skoraj 20 let in vanj polagamo veliko upov, pa ne sme biti izgovor, da se zadeve ne urejajo že sedaj. Potrebno je novelirati socialno zakonodajo in ne le čakati, da bo vse rešil zakon o dolgotrajni oskrbi,« poudarja varuh. Po njegovem mnenju odgovor na dolgoživo družbo ni povečanje zmogljivosti v institucijah, pač pa je treba narediti korak v smeri deinstitucionalizacije. »Tudi zato je nesprejemljivo, da so mnogi v najrazličnejših ustanovah, čeprav bi lahko dostojanstveno živeli v domačem okolju,« je še dejal Svetina, ki je pohvalil tudi prizadevanja in aktivnosti ZDUS na tem področju.

V pogovorih so se dotaknili tudi demografskih kazalcev in udejstvovanj Zveze v zakonodajnih postopkih, predvsem na področju zdravstvenega varstva in pokojninskega varstva ter se dogovorili o nadaljnjem medsebojnem obveščanju in sodelovanju.

Natisni: