Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ombudsman na obisku pri ministru za okolje in prostor

Varuh človekovih pravic Ivan Bizjak se je na današnjem srečanju z ministrom za okolje in prostor Pavletom Gantarjem pogovarjal o aktivnostih ministrstva na zakonodajnem in upravnem področju, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Gantar je na vprašanje ombudsmana, kdaj bo nacionalni stanovanjski program predložen v drugo obravnavo državnemu zboru, pojasnil, da so pot programu odprle spremembe in dopolnitve stanovanjskega zakona, nedavno sprejete na vladi, saj so med drugim dosegle dogovor o usklajevanju stanovanjske in socialne politike. Nacionalni stanovanjski program, ki je pomemben predvsem zaradi državne potrditve že začrtanih in izvajanih vladnih ukrepov za dosego ciljev stanovanjske politike, pa bo za drugo obravnavo pripravljen predvidoma konec julija, je povedal Gantar in dodal, da mu bodo v jeseni sledile še celovite spremembe stanovanjskega zakona, ki bodo med drugim opredelile aktivnejšo vlogo države pri vlaganju v izgradnjo socialnih stanovanj.

Minister Gantar je napovedal tudi spremembe zakona o varstvu okolja do konca leta 2000 v odgovor na vprašanje varuha glede preohlapno opredeljenih koncesij pri naravnih dobrinah, glede odškodnin in nadomestil za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje ter glede upravnega postopka na področju uveljavljanja načela javnosti. Za slednje je pomembna tudi ratifikacija Aarhuške konvencije o dostopu do okoljskih informacij, udeležbi javnosti pri okoljskem odločanju in dostopu do pravice o okoljskih zadevah. Ratifikacijo na ministrstvu za okolje in prostor načrtujejo konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta.

Kot že lanuarja letos sta se Gantar in Bizjak tudi danes pogovarjala o reševanju dolgotrajnosti postopkov pri odločanju na drugi stopnji v denacionalizacijskih upravnih zadevah. Minister je poudaril, da so letos zaostanki drugostopenjskega organa delno že zmanjšani, ministrstvo za okolje in prostor pa bo vladi predlagalo, da bi v prihodnje za pomoč pri hitrejšemu reševanju denacionalizacijskih upravnih zadev poskušali pritegniti odvetniške pisarne ter odobritev nadurnega dela in višjega plačila za uspešnost dela za zaposlene. Sicer pa naj bi bilo nadaljnje zmanjševanje zaostankov na tem področju ena od prednostnih nalog ministrstva za okolje in prostor.

Med pogovorom je ombudsman v zvezi z obravnavo inšpekcijskih postopkov pohvalil napredek glede enotnih meril za delovanje Inšpektorata RS za okolje in prostor, Gantar pa je pojasnil, da inšpektorat glede na priporočila o opravljenem delu iz leta v leto zvišuje tudi učinkovitost.

 

Natisni: