Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odvetniki niso nedotakljivi

Že v Letnem poročilu Varuha za leto 2012 (str. 146) je Varuh opozoril na ravnanje odvetnika, ki je s svojo izjavo prizadel nasprotno stranko. Primerjal jo je namreč z »ravnanji nemškega diktatorja iz pred 70 let, ki je nenehno tarnal nad domnevnimi krivicami, vendar vselej, ki je svoje dosegel zahteval nove pravice«. Ker smo menili, da ima lahko izpostavljena primerjava odvetnika v pripravljalni vlogi sodišču tudi znake kršitve dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica iz 7. (neprimerno ali žaljivo obnašanje ali izražanje pri opravljanju odvetniškega poklica) in 14. (smešenje, zaničevanje, zmerjanje nasprotne stranke ali grožnje), točke 77. a člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (OZS), smo skladno s 64. členom Zakona o odvetništvu disciplinskemu tožilcu Odvetniške zbornice Slovenije dali pobudo, da oceni, ali ne gre v tem primeru za kršitev dolžnega ravnanja in če, da zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper odvetnika.

Dne 16. 8. 2013 nas je predsednik OZS seznanil s pravnomočno odločbo disciplinske komisije prve stopnje. Ta je odločila, da je disciplinski obdolženec odgovoren kršitve dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica po 7. točki 77. a člena Statuta OZS in mu na osnovi 79. člena istega predpisa izrekla opomin ternaložila plačilo povprečnine. Disciplinski obdolženec se je zoper odločbo pritožil, vendar s pritožbo ni uspel.

Iz disciplinske odločbe izhaja ugotovitev, da je bila izjava za nasprotno stranko žaljiva in neprimerna, ne glede na to, da je bila morebiti »iztrgana iz konteksta«, kot se je zagovarjal obdolženec. Zato je razumljivo, da se je stranka čutila užaljeno in prizadeto. Poleg tega je bila glede na ugotovitev senata, takšna izjava tudi nepotrebna, ne glede na siceršnja ravnanja nasprotne stranke v postopku. Vse navedeno potrjuje oceno Varuha o neprimernem ravnanju odvetnika in pravilnost njegove odločitve za pobudo disciplinskemu tožilcu OZS. 6.8-22/2011

Natisni: