Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odškodnine za prestop otrok med klubi nedopustne

Namestnik varuhinje Tone Dolčič ter svetovalki Varuha Brigita Urh in Neva Šturm so se 10. 10. 2017 sestali z varuhom športnikovih pravic Rožletom Prezljem. Pogovarjali so se o uresničevanju splomladi sprejetega Zakona o športu, še posebej o problematiki prestopov športnikov otrok v drugo športno organizacijo.

Nekatera športna društva še vedno zahtevajo odškodnino za prestop otrok (ki jo zaradi izigravanja zakona tudi različno poimenujejo), pojavljajo pa se tudi različne interpretacije 34. člena Zakona o športu, ki ureja problematiko prestopov. Zato bo Varuh pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport opravil ustrezne poizvedbe.

Varuh meni, da otrokom pod 15 leti v nobenem primeru ni dopustno zaračunavati kakršnekoli odškodnine, po izpolnitvi tega starostnega pogoja pa le ob pogojih, ki jih določa zakon. Pravila športnih društev in njihovih zvez, ki še določajo takšne obveznosti, so po mnenju Varuha v nasprotju z zakonom. 

Natisni: