Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odbor za izobraževanje obravnaval poročilo Varuha za leto 2020

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za izobraževanje, znanost, šport in mladino je danes, 15. septembra 2021, kot zainteresirano delovno telo obravnaval 26. redno letno poročilo Varuha za leto 2020 v delu, ki se nanaša na pristojnosti tega odbora.

»Leto 2020, na katero se poročilo nanaša, je popolnoma nepričakovano, grobo in brez usmiljenja zaznamovala epidemija koronavirusne bolezni. Skoraj vse leto smo se srečevali z ukrepi za zaščito življenj in zdravja, ki so močno posegli v naša življenja, naše svoboščine ter jih močno omejili,« je v uvodu dejal varuh.  

Varuh človekovih pravic je obravnaval kar tretjino več zadev kot v preteklih letih in ugotovil 473 kršitev pravic in drugih nepravilnosti. »V tem zahtevnem letu sem bil v rednih stikih z nosilci različnih vej oblasti in jih opozarjal na pomen spoštovanja mednarodnih in ustavnih standardov človekovih pravic tudi v času epidemije. Seveda se zavedamo, da številne pravice in svoboščine niso absolutne, vendar pa smo opozarjali, da jih je mogoče omejevati le, če je postopek, po katerem so omejene, zakonit in če so omejitve vsebinsko sorazmerne, nediskriminatorne, nujne, časovno omejene ter strokovno utemeljene,« je poudaril varuh Svetina.

Institucija Varuha človekovih pravic je lani na razna ministrstva poslala skoraj 900 različnih poizvedb, mnenj, kritik, predlogov, pozivov in priporočil, ki so se nanašali na ukrepe povezane s covid-19. »Zelo sem razočaran nad neodzivnostjo, celo ignoranco Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, saj smo jim samo v letu 2020 morali poslati kar 26 urgenc, letos pa že novih 23. Nedopustno je, da smo na njihov odgovor v eni zadevi čakali več kot eno leto,« je bil kritičen varuh.

Z več podzakonskimi akti izvršilne veje oblasti je bilo prepovedano zbiranje v vseh izobraževalnih institucijah v državi. Pouk se je nadomestil s poučevanjem na daljavo. »Že od samega začetka smo opozarjali, da vsi učenci še zdaleč nimajo enakih možnosti za učenje in da je nujno treba iskati rešitve za individualno obravnavo otrok, ki potrebujejo posebno pozornost. Poudarjali smo, da imamo v Sloveniji več 100 družin, ki nimajo dostopa do interneta in računalnika, tudi tiskalnika in papirja ne. To kar je mnogim samoumevno, za nekatere družine ni. Tiskanje učnih vsebin doma je bil za te družine zagotovo velik problem,« je dejal varuh človekovih pravic.

Na seji odbora je varuh človekovih pravic Peter Svetina odgovorne v državi še pozval, da najdejo rešitve, da ne bi prihajalo do ponovnega dolgotrajnega zapiranja vrtcev, šol in fakultet. »Glede na to, da se pojavljajo novi sevi virusa je treba alternativne rešitve začeti iskati takoj. Upam, da ne bomo tudi v četrtem valu poslušali, da nas je hitra širitev virusa ponovno presenetila in da to ne bo ponovno opravičevalo nesprejemljivih rokohitrskih rešitev. Pomembno je tudi, da odločevalci ne ponavljate napak, da pri svojem ravnanju spoštujete odločitve ustavnega sodišča, pa tudi v največji večji meri stališča stroke,« je poudaril varuh Svetina.

Natisni: